Czy do egzaminu maturalnego należy zgłosić wszystkich uczniów uprawnionych do tego egzaminu, czy uczniów, którzy zadeklarowali (złożyli deklaracje maturalne) taką chęć?

Należy zgłaszać tylko takich uczniów, którzy deklarują zdawanie egzaminu tj. takich, którzy złożyli deklarację w swojej szkole.