Czy dane w RSPO należy na bieżąco aktualizować ?

Wprowadzanie danych szkół/placówek oświatowych do RSPO jest procesem ciągłym. Dane w RSPO powinny być zawsze aktualne.