Co zrobić w przypadku gdy pojawi się komunikat “Dane niepoprawne lub upłynęła data upoważnienia. “?

Należy sprawdzić poprawność wpisanych danych w formularzu resetu hasła. Dane muszą być zgodne z tymi, które zostały wprowadzone podczas składania wniosku o upoważnienie.