Co wpisać w nieobecnościach, jeżeli nauczyciel przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim?

Należy wybrać nieobecność: „niezdolność do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą”.