Co w sytuacji kiedy osoba fizyczna zmieniła nazwisko w wyniku zawarcia związku małżeńskiego?

W takim przypadku w aplikacji należy dokonać modyfikacji organu prowadzącego.