Co oznacza opcja “Czy przedłużony okres nauki” w przypisaniu do oddziału podstawowego?

Dotyczy ona kształcenia specjalnego.
Osoby, które posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym i nie radzą sobie z przyswojeniem programu edukacyjnego na dany rok szkolny mogą mieć przedłużoną edukację w danej klasie do:
– max. 2 lat dla szkół podstawowych
– do max. 1 rok dla wszystkich pozostałych placówek