Co oznacza: „Liczba uczniów przypisanych”?

Kolumna wskazuje ilość wszystkich uczniów, którzy byli przypisani do tej klasy w wybranym roku szkolnym.
W liczbie tej ujęci są także uczniowie, którzy ukończyli naukę.