Co oznacza komunikat: “Orzeczenie o takim samym typie, numerze, dacie wydania i numerze REGON poradni jest już przypisane do innego ucznia, w innej placówce”?

Komunikat ten oznacza, że orzeczenie/opinia o danym numerze zostało przypisane do innej osoby w innej placówce oprócz Państwa szkoły.

W takim przypadku należy zweryfikować, jaka inna placówka zarejestrowała to orzeczenie/opinię poprzez wysłanie na formularz kontaktowy do pomocy SIO: – danych wprowadzonego orzeczenia/opinii
– REGON poradni / regon Państwa szkoły

Ewentualnie jeżeli wiedzą Państwo, jaka szkoła mogła to orzeczenie wprowadzić u siebie w bazie – należy bezpośrednio się z nią skontaktować celem ustalenia czy wprowadziła ona poprawną datę zakończenia obowiązywania tego orzeczenia w ich podmiocie lub czy dane orzeczenie/opinia jest wprowadzona dla ucznia o tych samych danych identyfikacyjnych (PESEL, imię, nazwisko).