Co oznacza komunikat: “Data zakończenia okresu nauki jest wcześniejsza od daty zakończenia ostatniego przypisania do oddziału w tym okresie nauki”?

Komunikat wskazuje, że w zakładce NAUKA UCZNIA – została tej osobie wprowadzona już data zakończenia uczęszczania w wybranym roku szkolnym, w którym chcą Państwo zakończyć przypisanie do oddziału.

Należy zmodyfikować ten okres nauki i usunąć wprowadzoną datę zakończenia (krzyżykiem)zapisując zmiany. Następnie przejść do PRZYPISAŃ i tu zakończyć uczniowi uczęszczanie do oddziału zaznaczając datę zakończenia i odpowiedni powód.