Co należy wpisać w polu “Sposób ewidencjonowania”?

W polu SPOSÓB EWIDENCJONOWANIA znajdują się dwie kategorie: PROWADZONA oraz REJESTROWANA.

Kategorię PROWADZONA należy wybrać dla szkół prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Natomiast kategorię REJESTROWANA należy wybrać dla: – szkół wpisywanych do odpowiedniej ewidencji przez organ jednostki samorządu terytorialnego (por. art. 82 ust 1 i 1a ustawy o systemie oświaty)szkół, dla których odpowiedni organ samorządu terytorialnego wydał zezwolenie na prowadzenie szkoły publicznej (por. art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty).