Co należy wpisać w polu “opis” oraz “oznaczenie” podczas rejestracji oddziałów?

Oznaczenie:

Należy określić nazwę oddziału (np. A, B, C, 1, 2, itp.) w zależności od funkcjonującej w danej szkole/placówce oświatowej nomenklatury.

W tym polu można wpisać tylko jedną literę od A do Z lub liczbę od 1 do 9.

Opis:

W tym polu należy wpisać opis oddziału zgodny z nomenklaturą szkoły. Opis oddziału może być taki sam jak jego oznaczenie.