Co należy wpisać w polu “identyfikator” podczas wypełniania formularza reset hasła ?

W polu tym należy wprowadzić login użytkownika otrzymany wraz z upoważnieniem do dostępu do aplikacji modernizowanego SIO.