Wnioski o nadanie upoważnienia

W związku ze zmianą opisu pola funkcji użytkownika z p.o. Kierownika jednostki na p.o. Kierownika jednostki/osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki, jak należy rozumieć pojęcie “osoba wykonująca obowiązki służbowe kierownika jednostki” i na podstawie jakich dokumentów JST może przyznać takiej osobie upoważnienie do SIO?

P.o. kierownika to osoba, która pełni obowiązki kierownika jednostki (np. dyrektora szkoły, wójta/burmistrza/prezydenta miasta) w przypadku kiedy formalnie nie ma kierown...

Nie możemy zgłosić uczniów do egzaminu. Wyświetla się komunikat o konieczności złożenia wniosku o upoważnienie do SIO przez kierownika lub p.o. kierownika/ osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki.

Oznacza to, że w placówce nie ma nikogo upoważnionego z funkcją kierownika jednostki lub p.o. kierownika/ osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki. Aby...

Składam wniosek z funkcją kierownika jednostki lub p.o. kierownika/ osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki. Wyświetla się komunikat: „W podmiocie nie mogą istnieć 2 wnioski z funkcją kierownik lub p.o. kierownika/ osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki z nachodzącym na siebie okresem ważności upoważnienia.”

Oznacza to, że do placówki został już wcześniej złożony wniosek z funkcją kierownika lub p.o. kierownika/ osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki....

Jestem kierownikiem jednostki. Czy mogę przedłużyć swoje upoważnienie, jeśli w placówce jest więcej niż jedna osoba upoważniona z funkcja kierownika?

Nie, w takiej sytuacji nie da się przedłużyć upoważnienia. Upoważnienie dla kierownika da się przedłużyć tylko jeśli jest to jedyne upoważnienie z tą funkcją w p...

Kto rozpatruje mój wniosek ?

  • Wnioski pracowników szkoły rozpatruje dyrektor placówki lub upoważniony przez niego w tym zakresie pracownik.
  • Wnioski dyrektorów rozpatruje odpowiedni dla szkoły organ re...

Jedna z placówek niepublicznych ostatnim czasie dwukrotnie zatrudniała dyrektora. Organ prowadzący, którym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, chce mieć kontrolę nad wypełnianiem obowiązków w SIO nad osobą zatrudnioną przez nią na stanowisku dyrektora. Czy jest możliwość by taki organ miał dostęp do SIO na poziomie dyrektora?

Uprzejmie informujemy, że ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.) określa podmioty, które mogą być upoważnione do dostępu d...

Co w przypadku, kiedy został usunięty ostatni e-mail z linkiem do pobrania “Danych dostępowych” ?

Usunięcie ostatniego maila z linkiem do pobrania tzw. loginu czyli "Danych dostępowych" przerywa proces prawidłowego zakończenia nadawania upoważnienia. W takiej sytuacji użytkownik powinien...

Co w przypadku, kiedy nie dotarł ostatni e-mail z linkiem do pobrania “Danych dostępowych” ?

W takiej sytuacji należy sprawdzić wszystkie podfoldery danej poczty mailowej np: Powiadomienia/ Społeczności/ Oferty/ Spam/ Czarna lista/ Kosz itp. Dodatkowo przefiltrować zawartość skrzynk...