Wnioski o nadanie upoważnienia

Kto rozpatruje mój wniosek ?

  • Wnioski pracowników szkoły rozpatruje dyrektor placówki lub upoważniony przez niego w tym zakresie pracownik.
  • Wnioski dyrektorów rozpatruje odpowiedni dla szkoły organ re...

Jedna z placówek niepublicznych ostatnim czasie dwukrotnie zatrudniała dyrektora. Organ prowadzący, którym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, chce mieć kontrolę nad wypełnianiem obowiązków w SIO nad osobą zatrudnioną przez nią na stanowisku dyrektora. Czy jest możliwość by taki organ miał dostęp do SIO na poziomie dyrektora?

Uprzejmie informujemy, że ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.) określa podmioty, które mogą być upoważnione do dostępu d...

Co w przypadku, kiedy został usunięty ostatni e-mail z linkiem do pobrania “Danych dostępowych” ?

Usunięcie ostatniego maila z linkiem do pobrania tzw. loginu czyli "Danych dostępowych" przerywa proces prawidłowego zakończenia nadawania upoważnienia. W takiej sytuacji użytkownik powinien...

Co w przypadku, kiedy nie dotarł ostatni e-mail z linkiem do pobrania “Danych dostępowych” ?

W takiej sytuacji należy sprawdzić wszystkie podfoldery danej poczty mailowej np: Powiadomienia/ Społeczności/ Oferty/ Spam/ Czarna lista/ Kosz itp. Dodatkowo przefiltrować zawartość skrzynk...

Przy szkole, której jestem dyrektorem działa punkt przedszkolny. Złożyłam już wniosek o nadanie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO dla szkoły. Czy powinnam złożyć także wniosek dla punktu przedszkolnego?

Tak, punkt przedszkolny będzie musiał złożyć wniosek o nadanie uprawnień do dostępu do bazy danych SIO dla punktu przedszkolnego....

Czy zespoły szkół, szkoły lub placówki oświatowe, które nie zostały jeszcze poprawnie przetworzone przez GUS mogą składać wnioski o udzielenie upoważnienia?

Nie, ponieważ nie będą widoczne na liście podmiotów wyświetlanych w module do składania wniosków. Dopiero po otrzymaniu numeru RSPO można szkoły/placówki mogą złożyć wniosek o dostęp d...