Wnioski o nadanie upoważnienia

Co w przypadku, kiedy został usunięty ostatni e-mail z linkiem do pobrania “Danych dostępowych” ?

Usunięcie ostatniego maila z linkiem do pobrania tzw. loginu czyli "Danych dostępowych" przerywa proces prawidłowego zakończenia nadawania upoważnienia. W takiej sytuacji użytkownik powinien...

Co w przypadku, kiedy nie dotarł ostatni e-mail z linkiem do pobrania “Danych dostępowych” ?

W takiej sytuacji należy sprawdzić wszystkie podfoldery danej poczty mailowej np: Powiadomienia/ Społeczności/ Oferty/ Spam/ Czarna lista/ Kosz itp. Dodatkowo przefiltrować zawartość skrzynk...

Przy szkole, której jestem dyrektorem działa punkt przedszkolny. Złożyłam już wniosek o nadanie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO dla szkoły. Czy powinnam złożyć także wniosek dla punktu przedszkolnego?

Tak, punkt przedszkolny będzie musiał złożyć wniosek o nadanie uprawnień do dostępu do bazy danych SIO dla punktu przedszkolnego....

Czy zespoły szkół, szkoły lub placówki oświatowe, które nie zostały jeszcze poprawnie przetworzone przez GUS mogą składać wnioski o udzielenie upoważnienia?

Nie, ponieważ nie będą widoczne na liście podmiotów wyświetlanych w module do składania wniosków. Dopiero po otrzymaniu numeru RSPO można szkoły/placówki mogą złożyć wniosek o dostęp d...

Powstał nowy zespół ze szkół, które już posiadają loginy i hasła czy musimy w tym momencie złożyć nowy wniosek o upoważnienie?

Tak, należy złożyć nowy wniosek o upoważnienie na zespół szkół. Organ upoważniający nie musi cofać upoważnień szkół podległych pod zespół szkół - w momencie włączenia szkół d...

Jakie wymagania musi spełniać hasło?

Nowe hasło musi również spełniać minimalne wymagania – musi zawierać przynajmniej 8 znaków, wielką i małą literę oraz minimum jedną cyfrę....