Wnioski o nadanie upoważnienia

Składam wniosek z funkcją kierownika jednostki lub p.o. kierownika. Wyświetla się komunikat: „W podmiocie nie mogą istnieć 2 wnioski z funkcją kierownik lub p.o. kierownika z nachodzącym na siebie okresem ważności upoważnienia.”

Oznacza to, że do placówki został już wcześniej złożony wniosek z funkcją kierownika lub p.o. kierownika. W systemie może występować tylko jedno aktywne upoważnienie z funkcją kierownik i/lub p.o. kierownika. Jeśli w systemie znajduje się wniosek w trakcie przetwarzania z funkcją kierowniczą, to również nie uda się złożyć kolejnego wniosku z tą funkcją.

Kto rozpatruje mój wniosek ?

Wnioski pracowników szkoły rozpatruje dyrektor placówki lub upoważniony przez niego w tym zakresie pracownik. Wnioski dyrektorów rozpatruje odpowiedni dla szkoły organ rejestrujący (Urząd Miasta/Gminy/Ministerstwo). Wnioski pracowników JST rozpatruje kierownik tej jednostki (Burmistrz/Wójt/Starosta itp.) lub upoważniony przez niego w tym zakresie pracownik. Wnioski kierowników JST rozpatruje Kuratorium Oświaty.  

Jedna z placówek niepublicznych ostatnim czasie dwukrotnie zatrudniała dyrektora. Organ prowadzący, którym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, chce mieć kontrolę nad wypełnianiem obowiązków w SIO nad osobą zatrudnioną przez nią na stanowisku dyrektora. Czy jest możliwość by taki organ miał dostęp do SIO na poziomie dyrektora?

Uprzejmie informujemy, że ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.) określa podmioty, które mogą być upoważnione do dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej (SIO). Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1 do dostępu do bazy danych SIO jest upoważniony kierownik […]

Co w przypadku, kiedy został usunięty ostatni e-mail z linkiem do pobrania “Danych dostępowych” ?

Usunięcie ostatniego maila z linkiem do pobrania tzw. loginu czyli “Danych dostępowych” przerywa proces prawidłowego zakończenia nadawania upoważnienia. W takiej sytuacji użytkownik powinien sprawdzić folder SPAM i KOSZ w swojej skrzynce mailowej, czy aby na pewno wiadomość e-mail  nie została trwale usunięta. Jeżeli e-mail został trwale usunięty z poczty, wówczas należy zgłosić podmiotowi “wyższemu” tj. […]

Co w przypadku, kiedy nie dotarł ostatni e-mail z linkiem do pobrania “Danych dostępowych” ?

W takiej sytuacji należy sprawdzić wszystkie podfoldery danej poczty mailowej np: Powiadomienia/ Społeczności/ Oferty/ Spam/ Czarna lista/ Kosz itp. Dodatkowo przefiltrować zawartość skrzynki pocztowej od nadawcy: Administrator SIO Jeżeli nie znajdą Państwo tego maila, istnieje prawdopodobieństwo jego nieumyślnego usunięcia. W takim przypadku należy wycofać wniosek i złożyć go ponownie.