Uczniowi zmienił się nr PESEL. Co w takim przypadku należy zrobić?

W module "przypisania" należy zakończyć przypisanie ze statusem "przerwał naukę" oraz naukę uczniowi. Następnie dany uczeń powinien ponownie zostać zarejestrowany w bazie SIO po nowych dan...

Jak dokonać modyfikacji danych identyfikacyjnych?

Dane można zmodyfikować poprzez wejście w szczegóły tego ucznia i edycję formularza po kliknięciu w ikonę "ołówka". Zmiany należy zapisać....

Jak sprawdzić liczbę uczniów aktualnie uczących się w danej klasie?

Aby sprawdzić ilość osób przypisanych do oddziału, należy przejść do zakładki ODDZIAŁY i popatrzeć na kolumnę: "Liczba uczniów uczących się" przy interesującym nas oddziale....

Czy można wyszukać konkretnego ucznia ?

Tak, można wyszukać go na Liście ogólnej poprzez wprowadzenie: imienia/ nazwiska, czy pesel w polu "wyszukaj" i zaakceptować wybór klawiszem ENTER/ bądź nacisnąć lupkę....

Jak sprawdzić kto został przypisany do danej klasy?

Aby wyfiltrować uczniów przypisanych do odpowiedniego oddziału należy w module Uczniowie skorzystać z filtrów znajdujących się po prawej stronie aplikacji, następnie wybieramy rok szkolny odd...

Co zrobić, jeśli przy nowo zarejestrowanym uczniu pojawia się komunikat „Uczeń niezweryfikowany w PESEL” ?

Błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Nale...

Czy w poradni należy rejestrować wszystkich uczniów?

W poradni dane identyfikacyjne ucznia należy zarejestrować tylko w przypadku uczniów, którym poradnia organizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju lub zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze....