Uczniowie

Co oznacza komunikat: “Wystąpiły błędy: Uczeń nie posiada aktywnego okresu nauki”.

Komunikat wskazuje na brak uzupełnionego okresu nauki w roku szkolnym, do którego chcą Państwo przypisać dziecko w danej klasie.

Komunikat wskazuje na brak uzupełnionego okresu nauki w roku szkolnym, do którego chcą Państwo przypisać dziecko w danej klasie.

Należy wejść w zakładkę “NAUKA UCZNIA” i rozpocząć naukę z tą samą datą co przypisanie do oddziału.

Uczniowi zmienił się nr PESEL. Co w takim przypadku należy zrobić?

W module "przypisania" należy zakończyć przypisanie ze statusem "przerwał naukę" oraz naukę uczniowi. Następnie dany uczeń powinien ponownie zostać zarejestrowany w bazie SIO po nowych dan...

Jak dokonać modyfikacji danych identyfikacyjnych?

Dane można zmodyfikować poprzez wejście w szczegóły tego ucznia i edycję formularza po kliknięciu w ikonę "ołówka". Zmiany należy zapisać....

Jak sprawdzić liczbę uczniów aktualnie uczących się w danej klasie?

Aby sprawdzić ilość osób przypisanych do oddziału, należy przejść do zakładki ODDZIAŁY i popatrzeć na kolumnę: "Liczba uczniów uczących się" przy interesującym nas oddziale....

Czy można wyszukać konkretnego ucznia ?

Tak, można wyszukać go na Liście ogólnej poprzez wprowadzenie: imienia/ nazwiska, czy pesel w polu "wyszukaj" i zaakceptować wybór klawiszem ENTER/ bądź nacisnąć lupkę....

Jak sprawdzić kto został przypisany do danej klasy?

Aby wyfiltrować uczniów przypisanych do odpowiedniego oddziału należy w Module Uczniowie skorzystać z filtrów znajdujących się po prawej stronie aplikacji, następnie wybieramy rok szkolny odd...