W trakcie trwania roku szkolnego uczeń zmienił oddział – jak wprowadzić zmianę?

W module Uczeń - wybrać ucznia - zakładka PRZYPISANIA - kliknąć w trzy kropki i wybrać Modyfikuj, wprowadzić datę zakończenia, oraz wybrać status ...

Jakie dzieci zakwalifikować do oddziału “poniżej 0” w placówkach wychowania przedszkolnego?

W oddziałach przedszkolnych "poniżej 0" wykazuje się dzieci 3, 4, 5 letnie. Oddziały "poniżej 0" można wykazać do roku 2019/2020. Od roku 2020/2021 wykazuje się oddziały "wychowanie przedszk...

Do czego służy opcja “usuń ucznia” ?

Przycisk "usuń ucznia" dedykowana jest dla omyłkowo zarejestrowanych uczniów w bazie danych. Np. uczeń zarejestrowany w szkole podstawowej, zamiast w przedszkolu w ramach tego samego zespołu lub...

Uczeń otrzymał promocję do klasy następnej, lecz 1 września zrezygnował z nauki w naszej szkole i przeszedł do innej. Co należy zaznaczyć, “otrzymał promocję”, czy “przerwał naukę”?

Jeśli uczeń otrzymał promocję i w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego złożył rezygnację z nauki w Państwa szkole, to należy mu zakończyć ukończenie nauki z dniem 31 sierpnia i zaznacz...

Co należy zrobić, gdy uczeń przerwał naukę w szkole?

W module Uczeń - wybrać ucznia - zakładka Przypisania - kliknąć w trzy kropki i wybrać Modyfikuj, wprowadzić datę zakończenia oraz wybrać odpowiedni status, zaznaczyć pole „czy zakończy...

W jaki sposób dokonać promocji ucznia?

W przypadku, kiedy uczeń otrzymał promocję do następnej klasy, w pierwszej kolejności należy zakończyć przypisanie do oddziału w roku szkolnym 2019/2020 zaznaczając status "otrzymał promocj...

Czy dla ucznia, który ukończył III klasę szkoły podstawowej zakończyć okres nauki (zakończenie I etapu edukacyjnego) i wznowić naukę ucznia w klasie IV (będzie to II etap edukacyjny) ?

Nie. Okres nauki należy zakończyć w momencie, kiedy uczeń opuszcza szkołę. Ukończenie klasy III nie jest ukończeniem nauki w szkole....