Uczniowie

Uczeń otrzymał promocję do klasy następnej, lecz 1 września zrezygnował z nauki w naszej szkole i przeszedł do innej. Co należy zaznaczyć, “otrzymał promocję”, czy “przerwał naukę”?

Jeśli uczeń otrzymał promocję i w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego złożył rezygnację z nauki w Państwa szkole, to należy mu zakończyć ukończenie nauki z dniem 31 sierpnia i zaznacz...

Co należy zrobić, gdy uczeń przerwał naukę w szkole?

W module Uczeń - wybrać ucznia - zakładka Przypisania - kliknąć w trzy kropki i wybrać Modyfikuj, wprowadzić datę zakończenia, oraz wybrać status „Przerwał naukę”, zaznaczyć pole „c...

W jaki sposób dokonać promocji ucznia?

W przypadku, kiedy uczeń otrzymał promocję do następnej klasy, w pierwszej kolejności należy zakończyć przypisanie do oddziału w roku szkolnym 2018/2019 zaznaczając status "otrzymał promocj...

Jak przypisać dzieci z oddziału “0” z przedszkola do I. klasy Szkoły Podstawowej?

Jeżeli uczeń był w Przedszkolu to należy zakończyć mu przypisania w oddziale przedszkolnym i zakończyć naukę w PRZEDSZKOLU. Następnie zarejestrować go po danych identyfikacyjnych w SZKOLE...

W jaki sposób wprowadzić ucznia z obcojęzycznym imieniem i nazwiskiem?

Jak zarejestrować uczniów w klasie I do oddziału skoro nie ma roku szkolnego 2011/2012 ?

Dane w systemie SIO wprowadzamy na aktualny rok szkolny. Dane należy wprowadzać w ciągu 7 dni od zmiany w stanie faktycznym, czyli w ciągu 7 dni od wprowadzenia danej funkcjonalności....

Jeśli w przedszkolu dziecko zostało przypisane do oddziału podstawowego od 1 .09.2017r i to samo dziecko chcą przypisać do oddziału dodatkowego ( rewalidacyjno-wychowawczego) do którego jednocześnie uczęszcza. Wówczas pojawia się komunikat: ,,Okres przypisanie nie może nachodzić na przypisanie do oddziału podstawowego”. Czy to jest możliwe do wykonania ?

Nie. Jeżeli dziecko ma zajęcia RW -rewalidacyjno -wychowawcze to nie ma możliwości przypisania go do oddziału podstawowego. Dla takiego ucznia należy utworzyć tylko oddział dodatkowy. Nato...