Uczniowie

W jaki sposób dokonać promocji ucznia?

W przypadku, kiedy uczeń otrzymał promocję do następnej klasy, w pierwszej kolejności należy zakończyć przypisanie do oddziału w roku szkolnym np.2016/2017 zaznaczając status "otrzymał prom...

Uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2016/17 do klasy np. I – otrzymał promocję do klasy II ale od 1 września 2017 uczęszcza do innej szkoły. Jak prawidłowo postępować w takim przypadku. Czy przy modyfikacji przypisania do oddziału zaznaczam pole “Czy zakończyć naukę wraz z zakończeniem przypisania ucznia?”

Uczniowi należy wprowadzić zakończenie przypisania do oddziału oraz zakończyć naukę....

Jak przypisać dzieci z oddziału “0” z przedszkola do I. klasy Szkoły Podstawowej?

Jeżeli uczeń był w Przedszkolu to należy zakończyć mu przypisania w oddziale przedszkolnym i zakończyć naukę w PRZEDSZKOLU. Następnie zarejestrować go po danych identyfikacyjnych w SZKOLE...

W jaki sposób wprowadzić ucznia z obcojęzycznym imieniem i nazwiskiem?

Jak zarejestrować uczniów w klasie I do oddziału skoro nie ma roku szkolnego 2011/2012 ?

Dane w systemie SIO wprowadzamy na aktualny rok szkolny. Dane należy wprowadzać w ciągu 7 dni od zmiany w stanie faktycznym, czyli w ciągu 7 dni od wprowadzenia danej funkcjonalności....

Uczeń nie zdał do klasy II gimnazjum i w aktualnym roku został przypisany do klasy 7 szkoły podstawowej (której w poprzednich latach był absolwentem) Podczas przypisywania do klasy 7 ukazuje się komunikat: “Uczeń uczęszczał do szkoły, którą ukończył”.

Aby przypisać absolwenta SP do aktualnej klasy 7, należy w zakładce NAUKA- dodać nowy okres nauki ucznia od dnia 01/09/2017 r a następnie w PRZYPISANIACH - przydzielić temu dziecku klasę 7....

Jeśli w przedszkolu dziecko zostało przypisane do oddziału podstawowego od 1 .09.2017r i to samo dziecko chcą przypisać do oddziału dodatkowego ( rewalidacyjno-wychowawczego) do którego jednocześnie uczęszcza. Wówczas pojawia się komunikat: ,,Okres przypisanie nie może nachodzić na przypisanie do oddziału podstawowego”. Czy to jest możliwe do wykonania ?

Nie. Jeżeli dziecko ma zajęcia RW -rewalidacyjno -wychowawcze to nie ma możliwości przypisania go do oddziału podstawowego. Dla takiego ucznia należy utworzyć tylko oddział dodatkowy. Nato...