Kiedy zaznaczyć opcję “przedłużony okres nauki”? Czy w roku szkolnym, w którym nastąpiło przedłużenie, czy też w następnym, w którym de facto jest ono konsumowane?

Opcję "przedłużony okres nauki" zaznaczamy w roku szkolnym, w którym nastąpiło przedłużenie pojawia się wtedy status „nie podlega klasyfikacji rocznej”, co umożliwia przypisanie do oddzi...

Jak przypisać dziecko do odpowiedniej klasy?

Najpierw należy wprowadzić mu NAUKĘ UCZNIA na aktualny rok szkolny, a następnie dodać przypisanie do odpowiedniej klasy we wskazanym roku szkolnym....

Co oznacza opcja “Czy przedłużony okres nauki” w przypisaniu do oddziału podstawowego?

Dotyczy ona kształcenia specjalnego. Osoby, które posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym i nie radzą sobie z przyswojeniem programu edukacyjnego na dany rok szkolny mogą mieć przedłuż...

Czy należy usunąć z aplikacji uczenia, który został skreślony z listy lub zrezygnował z nauki w ciągu roku?

Usuwanie dotyczy tylko osób, które zostały błędnie zarejestrowane. W przypadku uczniów, którzy zostali skreśleni lub rezygnują - zaznaczyć to należy w zakładce PRZYPISANIA, wprowadzić dat...

Podczas przypisania do oddziału pojawił się komunikat: „Okres przypisania nachodzi na inny okres przypisania”

Dany komunikat oznacza, że dla danego ucznia nie zostało zamknięte przypisanie do oddziału za poprzedni rok szkolny. Należy zastosować poniższe kroki: 1.wybrać ucznia z listy, 2. przejś...

Jak przypisać ucznia do klasy I w Szkole Podstawowej uczęszczającego do oddziału “0” w poprzednim roku szkolnym?

Jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału „poniżej 0” lub „0” w Szkole Podstawowej i kontynuuje naukę w tej szkole w klasie na poziomie wyższym niż „0” to należy: 1. zakończyć przyp...