Uczniowie

Podczas przypisania do oddziału pojawił się komunikat: „Okres przypisania nachodzi na inny okres przypisania”

Dany komunikat oznacza, że dla danego ucznia nie zostało zamknięte przypisanie do oddziału za poprzedni rok szkolny. Należy zastosować poniższe kroki: 1.wybrać ucznia z listy, 2. przejś...

Jak przypisać ucznia do klasy I w Szkole Podstawowej uczęszczającego do oddziału “0” w poprzednim roku szkolnym?

Jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału „poniżej 0” lub „0” w Szkole Podstawowej i kontynuuje naukę w tej szkole w klasie na poziomie wyższym niż „0” to należy: 1. zakończyć przyp...

W trakcie trwania roku szkolnego uczeń zmienił oddział – jak wprowadzić zmianę?

W module Uczeń - wybrać ucznia - zakładka PRZYPISANIA - kliknąć w trzy kropki i wybrać Modyfikuj, wprowadzić datę zakończenia, oraz wybrać status ...

Do czego służy opcja “usuń ucznia” ?

Przycisk "usuń ucznia" dedykowana jest dla omyłkowo zarejestrowanych uczniów w bazie danych. Np. uczeń zarejestrowany w szkole podstawowej, zamiast w przedszkolu w ramach tego samego zespołu /...