Uczniowie

Co należy zarejestrować: adres aktualnego zamieszkania czy zameldowania?

Zgodnie z art. 13 i 14 ustawy, w związku z uczęszczaniem ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego...

Wychowankowi ORW z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zostało wydane nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Czy w tej sytuacji należy zakończyć pobyt, którego podstawą było orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Tak, należy zakończyć pobyt, którego podstawą było orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i dodać nowy okres pobytu z podstawą orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczy...

Uczeń przebywa cały rok szkolny w szkole przyszpitalnej. Czy należy go wykazywać w oddziale w szkole macierzystej?

Jeżeli mają Państwo wiedzę, że uczeń przez cały rok szkolny nie wróci do szkoły macierzystej i będzie tylko w szkole przyszpitalnej, to wówczas wykazuje go tylko szkoła przyszpitalna....

W przedszkolu mam dziecko, które spełnia “obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego”. Jak to zaznaczyć?

Aby zarejestrować "spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego", dziec...

Co oznacza komunikat: “Należy zakończyć przypisanie do oddziału podstawowego we wcześniejszym roku szkolnym”?

Komunikat informuje, że w poprzednim roku szkolnym nie zakończono danemu uczniowi przypisania do ubiegłorocznej klasy, co uniemożliwia dodanie go do klasy w aktualnym roku szkolnym. Należy w p...

Co oznacza komunikat: “Data zakończenia okresu nauki jest wcześniejsza od daty zakończenia ostatniego przypisania do oddziału w tym okresie nauki”?

Komunikat wskazuje, że w zakładce NAUKA UCZNIA - została tej osobie wprowadzona już data zakończenia uczęszczania w wybranym roku szkolnym, w którym chcą Państwo zakończyć przypisanie do od...