Uczeń został adoptowany i związku z tym zmienił nazwisko i PESEL. Dotychczas posiadał orzeczenie, które próbuje ponownie wprowadzić. Jednak pojawia się komunikat: „ Orzeczenie o takim samym typie, numerze, dacie wydania i numerze REGON poradni jest już przypisane do innego ucznia w innej placówce”. Dlaczego nie mogę wprowadzić tego orzeczenia skoro wprowadziłam zakończenie jego obowiązywania przy poprzednich danych ucznia?

W przypadku zmiany danych ucznia Poradnia powinna wydać nowe orzeczenie....

Uczeń otrzymał w przeciągu roku szkolnego dwa stypendia tego samego rodzaju. Podczas wprowadzania drugiego stypendium program podaje komunikat: Wystąpiły błędy: – W ramach tego roku szkolnego istnieje już zarejestrowana informacja o udzielonej pomocy z tym rodzajem pomocy.

Uczniowi należy wprowadzić dany rodzaj stypendium tylko raz w przeciągu roku szkolnego, bez względu ile razy uczeń go otrzymał....

W jaki sposób można dodać internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (MOW,MOS,SOW,ORW)? Po wprowadzeniu uczniowi informacji o Internacie w Danych dziedzinowych pojawia się komunikat: “Wystąpiły błędy: – Nie można dodać danych dla podmiotu, w którego działalności na wskazany rok szkolny nie określono posiadania przez podmiot internatu”.

SOSW jest sam w sobie internatem (podobnie jest w przypadku MOW, MOS, SOW, ORW). Należy z poziomu SOSW wprowadzić uczniowi jedynie pobyt. W danych dziedzinowych nie wykazują Państwo tej informacji...

Mam pytanie dotyczące pobytu w bursie wychowanków, którzy w danym roku szkolnym ukończyli szkołę. Czy w przypadku przypisania do bursy datą zakończenia pobytu ma być faktyczna data wyprowadzki czyli dzień, w którym uczniowie klas IV ukończyli szkołę, czy ostatni dzień danego roku szkolnego? W przypadku przypisania do szkoły za datę zakończenia nauki w przypadku absolwentów podajemy 31 sierpień (ostatni dzień danego roku szkolnego). Czy analogicznie można podać okres pobytu w bursie w przypadku absolwentów?

Należy wprowadzić faktyczną datę zakończenia pobytu w bursie, np. 26.04.2019r....

Czy należy przypisać jedno dziecko do oddziału podstawowego i oddziału dodatkowego, jeśli jest w grupie podstawowej i ma zajęcia wczesnego wspomagania?

Jeśli dziecko jest wychowankiem Przedszkola oraz jeśli Przedszkole organizuje dla tego dziecka zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju to powinni Państwo przypisać to dziecko zarówno do...

Uczeń od września 2018 do 5 grudnia 2018 chodził do szkoły. Był przypisany do oddziału. Od 6 grudnia dyrektor szkoły wydał decyzję zezwalającą na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą – uczeń będzie nauczany przez rodziców. Czy w związku z tym należy zakończyć przypisanie ucznia do oddziału?

Uczeń powinien pozostać przypisany do odpowiedniego oddziału. Ponadto w danych dziedzinowych należy uczniowi wykazać informację o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą.

(więcej…)