Placówki

W jaki sposób podpiąć szkołę/placówkę samodzielną do jednostki złożonej/ zespołu?

Aby podpiąć szkołę/placówkę samodzielną do jednostki złożonej należy odszukać ją w module Podmioty, następnie kliknąć w przycisk modyfikuj "ołówek", dokonać zmian - w polu: "podmiot...

Jak mam wprowadzić do RSPO filię szkoły podstawowej będącej w zespole szkół? Szkołę podstawową wprowadziłam jako “szkołę lub placówkę w zespole”. Wprowadzając filię nie edytuje mi się jednostka nadrzędna.

Szkoła podstawowa (macierzysta) powinna być zarejestrowana, jako "szkoła w zespole" i mieć wskazaną jednostkę nadrzędną zespół. Zaś szkoła podstawowa (filia) powinna mieć w polu "podmiot...

Jaką wpisać datę założenia i rozpoczęcia działalności?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 i 5, do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych przekazuje się dane o dacie założenia i dacie rozpoczęcia działalności przez szkołę, placówkę oświatową lub...

W jaki sposób przepiąć szkoły/placówki z jednej jednostki złożonej/lub zespołu do poprawnej jednostki złożonej/lub zespołu??

Aby przepiąć szkoły z jednej jednostki do drugiej należy: wejść w moduł Podmioty, odszukać i kliknąć w szkołę, która została błędnie podpięta pod jednostkę złożoną. Za pomocą fun...

Jak sprawdzić czy organ prowadzący jest już zarejestrowany?

Aby sprawdzić czy organ prowadzący jest już zarejestrowany w systemie należy wejść do aplikacji SIO i w module "Organy prowadzące inne niż JST/Minister" wyszukać organ przy pomocy odpowiednic...

W jaki sposób usunąć organ prowadzący?

W celu usunięcia organu prowadzącego należy wejść do aplikacji SIO, wybrać moduł "Organy prowadzące inne niż JST/Minister", a następnie wyszukać organ, który chcemy zlikwidować. Pokaże s...

Chcę zmodyfikować istniejący organ prowadzący, jak to zrobić?

Aby dokonać modyfikacji organu rejestrującego należy zalogować się do aplikacji SIO, następnie w module "Organy prowadzące inne niż JST/Minister" wyszukać interesujący nas organ przez klikni...

Jak zarejestrować nowy organ prowadzący, np. Stowarzyszenie?

Aby zarejestrować nowy organ prowadzący należy zalogować się do aplikacji SIO, następnie w module Organy prowadzące inne niż JST/Minister dodać dany organ.  ...

W jaki sposób mogę zmienić dane adresowe/ teleadresowe/ korespondencyjne Jednostki samorządu Terytorialnego?

Tego typu zmiany dokonuje MEN, poprzez zgłoszenie w formularzu kontaktowym takich danych jak: Nazwa JST; REGON; Aktualny adres placówki; Województwo; Miasto; Kod pocztowy; Ulica; e-mail; oraz wytł...