Placówki

Jak mam wprowadzić do RSPO filię szkoły podstawowej będącej w zespole szkół? Szkołę podstawową wprowadziłam jako “szkołę lub placówkę w zespole”. Wprowadzając filię nie edytuje mi się jednostka nadrzędna.

Szkoła podstawowa (macierzysta) powinna być zarejestrowana, jako "szkoła w zespole" i mieć wskazaną jednostkę nadrzędną zespół. Zaś szkoła podstawowa (filia) powinna mieć w polu "podmiot...

Jaką wpisać datę założenia i rozpoczęcia działalności?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 i 5, do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych przekazuje się dane o dacie założenia i dacie rozpoczęcia działalności przez szkołę, placówkę oświatową lub...

W jaki sposób przepiąć szkoły/placówki z jednej jednostki złożonej/lub zespołu do poprawnej jednostki złożonej/lub zespołu??

Aby przepiąć szkoły z jednej jednostki do drugiej należy: wejść w moduł Placówki, odszukać i kliknąć w szkołę, która została błędnie podpięta pod jednostkę złożoną. Za pomocą fu...

Jak sprawdzić czy organ prowadzący jest już zarejestrowany?

Aby sprawdzić czy organ prowadzący jest już zarejestrowany w systemie należy wejść do aplikacji SIO > modułu Organy Prowadzące, a następnie wyszukać organ przy pomocy odpowiednich filtró...

W jaki sposób usunąć organ prowadzący?

W celu usunięcia organu prowadzącego należy wejść do aplikacji SIO> modułu Organy Prowadzące, a następnie wyszukać organ, który chcemy zlikwidować. Pokaże się okno z szczegółowymi da...

Chcę zmodyfikować istniejący organ prowadzący, jak to zrobić?

Aby dokonać modyfikacji organu rejestrującego należy zalogować się do aplikacji SIO, następnie w module ORGANY PROWADZĄCE >wyszukać interesujący nas organ przez kliknięcie POKAŻ FILTRY....

Jak zarejestrować nowy organ prowadzący?

Aby zarejestrować nowy organ rejestrujący należy zalogować się do aplikacji SIO, następnie w module ORGANY PROWADZĄCE >Dodaj organ....

W jaki sposób mogę zmienić dane adresowe/ teleadresowe/ korespondencyjne Jednostki samorządu Terytorialnego?

Tego typu zmiany dokonuje MEN, poprzez zgłoszenie w formularzu kontaktowym takich danych jak: Nazwa JST; REGON; Aktualny adres placówki; Województwo; Miasto; Kod pocztowy; Ulica; e-mail; oraz wytł...

Gdzie mogę sprawdzić dane zarejestrowanego podmiotu?

Po zalogowaniu do aplikacji SIO, w module START i kliknięciu opcji "szczegóły" widoczne są wszystkie zarejestrowane dane podmiotu....