W jaki sposób przepiąć szkoły/placówki z jednej jednostki złożonej/lub zespołu do poprawnej jednostki złożonej/lub zespołu??

Aby przepiąć szkoły z jednej jednostki do drugiej należy: wejść w moduł Podmioty, odszukać i kliknąć w szkołę, która została błędnie podpięta pod jednostkę złożoną. Za pomocą fun...

Jak sprawdzić czy organ prowadzący jest już zarejestrowany?

Aby sprawdzić czy organ prowadzący jest już zarejestrowany w systemie należy wejść do aplikacji SIO i w module "Organy prowadzące inne niż JST/Minister" wyszukać organ przy pomocy odpowiednic...

W jaki sposób usunąć organ prowadzący?

W celu usunięcia organu prowadzącego należy wejść do aplikacji SIO, wybrać moduł "Organy prowadzące inne niż JST/Minister", a następnie wyszukać organ, który chcemy zlikwidować. Pokaże s...

Chcę zmodyfikować istniejący organ prowadzący, jak to zrobić?

Aby dokonać modyfikacji organu prowadzącego należy zalogować się do...

Jak zarejestrować nowy organ prowadzący, np. Stowarzyszenie?

Aby zarejestrować nowy organ prowadzący należy zalogować się do aplikacji SIO, następnie w module Organy prowadzące inne niż JST/Minister dodać dany organ.  ...