Czy Ośrodek Szkolenia Kierowców, który zarejestrowany jest w ewidencji szkół i placówek niepublicznych, a tym samym w SIO, w przypadku zawieszenia działalności będzie musiał prowadzić “nowe SIO”?

W prawie oświatowym, regulującym funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych, nie przewiduje się instytucji zawieszenia działalności. Szkoła lub placówka oświatowa jest zobowiązana przeka...

Zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej przekazaliśmy do RSPO dane identyfikacyjne istniejących w dniu 31 lipca 2012 r. szkół i placówek oświatowych. Przez miesiące sierpień i wrzesień zaszło wiele zmian (likwidacja szkół, zmiany w strukturach itp.). Kiedy powinniśmy zaktualizować dane w RSPO, tj. zmodyfikować je, by były zgodne ze stanem obecnym?

Dane należy sukcesywnie poprawić i przesyłać do systemu centralnego....

Moja placówka ma błędny numer REGON. Gdzie należy to zgłosić?

W systemie korzystamy z danych rejestru REGON w zakresie PODMIOTÓW, czyli gmin, powiatów i województw samorządowych, a nie REGONów Urzędów Gmin, Starostw i Urzędów Marszałkowskich. Proszę s...

Jak poprawić sposób ewidencjonowania?

Sposób ewidencjonowania nie może być modyfikowany. W przypadku, gdy szkoła/placówka jest przekazana należy zamknąć placówkę wprowadzając datę zakończenia działalności, informacje wys...

Co należy wpisać w polu “Przewidywana liczba pracowników” (dane przekazywane do Urzędów Statystycznych) ?

Liczba pracujących (zgodnie z def. GUS) to liczba osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, bez względu na miejsce i czas jej trwania. W przypadku sz...

Co należy wpisać w polu “Sposób ewidencjonowania”?

W polu SPOSÓB EWIDENCJONOWANIA znajdują się dwie kategorie: PROWADZONA oraz REJESTROWANA. Kategorię PROWADZONA należy wybrać dla szkół prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialneg...

W jaki sposób podpiąć szkołę lub placówkę z filią zarejestrowaną błędnie jako „samodzielna” do zespołu szkół?

Należy znaleźć szkołę lub placówkę w module Placówki, a następnie dokonać modyfikacji "ołówek" - w polu "podmiot nadrzędny" za pomocą "lupy" z listy placówek wyszukać właściwy zespó...

Co należy wpisać w polu “Nazwa skrócona”?

Pole to nie jest wymagane, o ile szkoła lub placówka oświatowa nie dysponuje nazwą skróconą (o której mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 21 maja 2011 r. w sprawie ramowych statu...

W jaki sposób podpiąć szkołę/placówkę samodzielną do jednostki złożonej/ zespołu?

Aby podpiąć szkołę/placówkę samodzielną do jednostki złożonej należy odszukać ją w module Podmioty, następnie kliknąć w przycisk modyfikuj "ołówek", dokonać zmian - w polu: "podmiot...

Jak mam wprowadzić do RSPO filię szkoły podstawowej będącej w zespole szkół? Szkołę podstawową wprowadziłam jako “szkołę lub placówkę w zespole”. Wprowadzając filię nie edytuje mi się jednostka nadrzędna.

Szkoła podstawowa (macierzysta) powinna być zarejestrowana, jako "szkoła w zespole" i mieć wskazaną jednostkę nadrzędną zespół. Zaś szkoła podstawowa (filia) powinna mieć w polu "podmiot...