Placówki

Czy można zmienić status publicznoprawny w placówce?

Status publicznoprawny można zmienić tylko z „niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej” na „niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej” lub z „niepubliczna o uprawnieniach szko...

W szkole/placówce oświatowej została błędnie wprowadzona specyfika szkoły jako „brak specyfiki”, a powinna być „specjalna”. Jak możemy to poprawić?

Modyfikacji specyfiki szkoły można dokonać w przypadku błędnie zaznaczonej w placówce na dany rok szkolny specyfiki np. „brak specyfiki” na „specjalna”. Aby zmienić wprowadzoną sp...

Jak zlikwidować dwuelementowy zespół szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum i szkoła podstawowa lub gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa?

Należy zlikwidować gimnazjum oraz zespół szkół i w tym celu należy złożyć za pomocą RSPO dwa wnioski, tj. o likwidację gimnazjum oraz zespołu szkół. Ponadto należy dokonać wyłączeni...

Jak dokonać likwidacji gimnazjum bez włączenia i przekształcenia?

W przypadku likwidacji gimnazjum bez włączenia i bez przekształcenia należy złożyć za pomocą RSPO jeden wniosek: o likwidację gimnazjum. Należy zlikwidować gimnazjum. Wpisując datę lik...

Jak prawidłowo przekształcić gimnazjum, które zostaje włączone do szkoły podstawowej?

W przypadku przekształcenia gimnazjum w inny typ szkoły należy złożyć za pomocą RSPO dwa wnioski: 1. wniosek o założenie szkoły (szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, b...

Jaką wpisać datę założenia i rozpoczęcia działalności?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 i 5, do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych przekazuje się dane o dacie założenia i dacie rozpoczęcia działalności przez szkołę, placówkę oświatową lub...

W jaki sposób sprawdzić czy szkoły lub placówki są podpięte pod właściwy zespół?

Aby sprawdzić jaką strukturę posiada konkretna naniesiona w bazie placówka, należy wejść w listę placówek w wybranym wierszu, w ostatniej kolumnie ukazanej tabeli– nacisnąć kursorem myszy...

Czy REGON szkoły, która była prowadzona przez JST, a została przekazana stowarzyszeniu zmienia się (placówka powinna być więc zamknięta i założona na nowo z nowym numerem REGON i RSPO)?

Przekazanie szkoły, prowadzonej do tej pory przez JST, innej osobie prawnej jest równoznaczne z likwidacją samorządowej jednostki organizacyjnej. Wymaga również zmiany numeru REGON, bo zmieni...