Placówki

Jak uzupełnić dane dyrektora w placówce?

Dane dyrektora zaczytują się automatyczne na podstawie upoważnienia dla kierownika jednostki. Jeśli w placówce nie ma upoważnionej osoby z funkcją kierownika pole pozostanie puste. Jeśli w placówce jest więcej niż jedna osoba upoważniona z funkcją kierownika pole również pozostanie puste.

W szkole/placówce oświatowej została błędnie wprowadzona specyfika szkoły jako „brak specyfiki”, a powinna być „specjalna”. Jak możemy to poprawić?

Modyfikacji specyfiki szkoły można dokonać w przypadku błędnie zaznaczonej w placówce na dany rok szkolny specyfiki np. „brak specyfiki” na „specjalna”. Aby zmienić wprowadzoną specyfikę należy najpierw skontaktować się ze szkołą/placówką i sprawdzić, czy na bieżący rok szkolny zostały zarejestrowane oddziały podstawowe i dodatkowe oraz czy do tych oddziałów zostali przypisani uczniowie. Zatem zmiany specyfiki można dokonać […]

Jaką wpisać datę założenia i rozpoczęcia działalności?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 i 5, do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych przekazuje się dane o dacie założenia i dacie rozpoczęcia działalności przez szkołę, placówkę oświatową lub zespół. W szkołach publicznych jako datę założenia szkoły należy uznać datę podpisania aktu założycielskiego (czyli w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego datę […]

W jaki sposób sprawdzić czy szkoły lub placówki są podpięte pod właściwy zespół?

Aby sprawdzić jaką strukturę posiada konkretna naniesiona w bazie placówka, należy wejść w listę placówek w wybranym wierszu, w ostatniej kolumnie ukazanej tabeli– nacisnąć kursorem myszy ikonkę „struktury”. W osobnym oknie ukaże się podgląd na pełną strukturę podmiotu, uwzględniając wytłuszczonym drukiem miejsce w strukturze wybranej placówki. Strzałki skierowane w prawą stronę wskazują na pozostałe podmioty […]

Czy REGON szkoły, która była prowadzona przez JST, a została przekazana stowarzyszeniu zmienia się (placówka powinna być więc zamknięta i założona na nowo z nowym numerem REGON i RSPO)?

Przekazanie szkoły, prowadzonej do tej pory przez JST, innej osobie prawnej jest równoznaczne z likwidacją samorządowej jednostki organizacyjnej. Wymaga również zmiany numeru REGON, bo zmienia się szczególna forma prawna tej jednostki. W związku z tym dla prowadzonej dotychczas przez samorząd szkoły należy wprowadzić datę likwidacji. Natomiast szkołę prowadzoną przez osobę prawną, która przejęła szkołę do […]