Jak uzupełnić dane dyrektora w placówce?

Od roku szkolnego 2020/2021 dane dyrektora w opisie placówki w RSPO zaczytują się automatycznie z upoważnienia wydanego na stanowisko kierownika wskazan...

Czy można zmienić status publicznoprawny w placówce?

Od roku szkolnego 2019/2020 status publicznoprawny można zmienić tylko z „niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej” na „niepubliczna”....

W szkole/placówce oświatowej została błędnie wprowadzona specyfika szkoły jako „brak specyfiki”, a powinna być „specjalna”. Jak możemy to poprawić?

Modyfikacji specyfiki szkoły można dokonać w przypadku błędnie zaznaczonej w placówce na dany rok szkolny specyfiki np. „brak specyfiki” na „specjalna”. Aby zmienić wprowadzoną sp...

Jak dokonać likwidacji placówki bez włączenia i przekształcenia?

W podglądzie szczegółów danej placówki w prawym górnym rogu należy kliknąć ołówek modyfikacji, a następnie wprowadzić datę likwidacji (wybrać ją z kalendarza). Po w...

Jaką wpisać datę założenia i rozpoczęcia działalności?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 i 5, do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych przekazuje się dane o dacie założenia i dacie rozpoczęcia działalności przez szkołę, placówkę oświatową lub...

W jaki sposób sprawdzić czy szkoły lub placówki są podpięte pod właściwy zespół?

Aby sprawdzić jaką strukturę posiada konkretna naniesiona w bazie placówka, należy wejść w listę placówek w wybranym wierszu, w ostatniej kolumnie ukazanej tabeli– nacisnąć kursorem myszy...

Czy REGON szkoły, która była prowadzona przez JST, a została przekazana stowarzyszeniu zmienia się (placówka powinna być więc zamknięta i założona na nowo z nowym numerem REGON i RSPO)?

Przekazanie szkoły, prowadzonej do tej pory przez JST, innej osobie prawnej jest równoznaczne z likwidacją samorządowej jednostki organizacyjnej. Wymaga również zmiany numeru REGON, bo zmieni...