Orzeczenia/Opinie

Co oznacza status orzeczenia “Niezweryfikowany”?

Status ten wskazuje na niezgodność wprowadzonych danych dotyczących zarejestrowanego orzeczenia między sz...

Jak zarejestrować orzeczenie/opinię w poradni?

Aby zarejestrować orzeczenie/opinię należy wybrać moduł Wydawanie Orzeczeń, następnie za pomocą przycisku "Dodaj " należy uzupełnić wymagane pola m.in: - typ orzeczenia/op...

Jak zarejestrować orzeczenie/ opinię w szkole?

Aby zarejestrować orzeczenie/opinię należy wybrać moduł Uczniowie, następnie z listy uczniów wybrać odpowiednią osobę i przejść do zakładki ORZECZENIA. Za pomocą przycisku "Dodaj orzecze...