Orzeczenia/Opinie

Co oznacza komunikat: “Orzeczenie o takim samym typie, numerze, dacie wydania i numerze REGON poradni jest już przypisane do innego ucznia, w innej placówce”?

Komunikat ten oznacza, że orzeczenie/opinia o danym numerze zostało przypisane do innej osoby w innej placówce oprócz Państwa szkoły. W takim przypadku należy zweryfikować, jaka

Jakie daty wprowadzić w polu “okres obowiązywania” orzeczenia/opinii?

Okres obowiązywania wpisujecie Państwo taki jak dane orzeczenie/opinia obowiązuje w Państwa placówce. Data rozpoczęcia -od kied...

Co oznacza świecąca się etykieta “brak orzeczenia/opinii w przypisaniu” przy uczniu?

ETYKIETA BRAK ORZECZENIA/OPINII W PRZYPISANIU ŚWIECI SIĘ: - w przypadku ucznia przypisanego do oddziału specjalnego bez orzeczenia, - w przypadku...

Co oznacza status orzeczenia “Niezweryfikowany”?

Status ten wskazuje na niezgodność wprowadzonych danych dotyczących zarejestrowanego orzeczenia między sz...

Jak zarejestrować orzeczenie/opinię w poradni?

Aby zarejestrować orzeczenie/opinię należy wybrać moduł Wydawanie Orzeczeń, następnie za pomocą przycisku "Dodaj " należy uzupełnić wymagane pola m.in: - typ orzeczenia/op...

Jak zarejestrować orzeczenie/ opinię w szkole?

Aby zarejestrować orzeczenie/opinię należy wybrać moduł Uczniowie, następnie z listy uczniów wybrać odpowiednią osobę i przejść do zakładki ORZECZENIA. Za pomocą przycisku "Dodaj orzecze...