Oddziały

Co należy wpisać w polu “opis” oraz “oznaczenie” podczas rejestracji oddziałów?

Oznaczenie: Należy wpisać oznaczenie oddziału (np. A, B, C) w zależności od funkcjonującej w danej szkole/placówce oświatowej nomenklatury. W to pole można wpisać tylko jedną literę od A do Z.. Wprowadzone oznaczenie musi być zgodne z oznaczeniem oddziału podawanym OKE w wykazie uczniów danego oddziału przystępujących do egzaminu. Opis: W tym polu należy wpisać opis […]

Co to jest “oddział dodatkowy” i co w nim rejestrujemy?

Oddział dodatkowy to sposób wykazania: wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, grup nauczania języka mniejszości, tj. grup międzyprzedszkolnych, międzyszkolnych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, w których realizowana jest nauka języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka regionalnego, oddziałów przygotowawczych, kursów umiejętności zawodowych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, turnusów dokształcania teoretycznego […]

Co należy zrobić z błędnie zarejestrowanym oddziałem?

Jeżeli do błędnie zarejestrowanego oddziału przypisani są uczniowie to w pierwszej kolejności należy usunąć uczniom przypisania do tego oddziału. Następnie wejść z moduł Oddziały, zaznaczyć wybrany oddział i użyć opcji „kosza” w prawnym górnym rogu aplikacji. Po usunięciu błędnego oddziału, pozostając w module Oddziały, należy zarejestrować nowy. Kolejnym krokiem jest przypisanie uczniów do nowego zarejestrowanego oddziału.