Co należy wpisać w polu “opis” oraz “oznaczenie” podczas rejestracji oddziałów?

Oznaczenie: Należy wpisać oznaczenie oddziału (np. A, B, C) w zależności od funkcjonującej w danej szkole/placówce oświatowej nomenklatury. W to pole można wpis...

Co to jest “oddział dodatkowy” i co w nim rejestrujemy?

Oddział dodatkowy to sposób wykazania:
  • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektual...

Dlaczego na liście zawodów nie jest widoczny zawód, który występuje w naszej szkole/placówce?

Prawdopodobnie organ rejestrujący szkołę/placówkę nie dodał go do listy występujących zawodów w Państwa szkole/placówce. Należy zgłosić brak widocznego zawodu do organu rejestracyjnego...

Co należy zrobić z błędnie zarejestrowanym oddziałem?

Jeżeli do błędnie zarejestrowanego oddziału przypisani są uczniowie to w pierwszej kolejności należy usunąć uczniom przypisania do tego oddziału. Następnie wejść z moduł Oddziały, za...