Oddziały

Jak utworzyć oddziały łączone?

Oddziały łączone to oddziały międzyklasowe, w których naukę realizują równolegle uczniowie z różnych klas. Rejestracja oddziału łączonego umożliwia tworzenie oddziałów łączonych z dowolnych oddziałów podstawowych zarejestrowanych w danej szkole. Nie ma ograniczeń co do liczby oddziałów łączonych w jeden oddział łączony w danej szkole. Oddział, który uprzednio został włączony do jednego oddziału łączonego, nie może już wejść do kolejnego oddziału […]

Program każe wprowadzić w oddziale “wychowanie przedszkolne” język obcy. W oddziałach uczą się dzieci, które nie mają obowiązkowego nauczania języka obcego w tej grupie. Co w takiej sytuacji?

W celu utworzenia w SIO oddziałów “wychowanie przedszkolne” konieczny jest wybór języka obcego, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego […]

Czy można modyfikować zarejestrowany oddział?

Tak, modyfikacja oddziału jest możliwa z zakładki Oddziały > Widok wszystkich oddziałów > wybieramy interesujący nas oddział i klikając na “ołówek” . Przechodzimy w ten sposób do edycji formularza klasy. Modyfikacji podlegają pola: Oznaczenie Opis Języki obce Język mniejszości Dyscypliny sportowe Zawody Jeżeli zmianie ulega specyfika oddziału to błędną klasę należy usunąć i zarejestrować na […]

Jak zarejestrować klasę wielozawodową?

Należy wejść w zakładkę Oddziały, następnie: Dodaj – i tu w formularzu oddziału wybrać specyfikę podstawową np. ogólnodostępny, oraz specyfikę dodatkową I: wielozawodowy. Następnie przejść do pola ZAWODY i wybrać odpowiednie kierunki kształcenia.  

Mam oddział gdzie np.1/2 uczniów uczęszcza na zajęcia sportowe i powinni mieć wpisaną dyscyplinę sportową, a druga połowa nie uczęszcza na te zajęcia?

Dla takich przypadków należy zarejestrować dwa oddziały podstawowe (nie będzie to oddział łączony), np.: –I a sportowy i przypisać uczniów z odpowiednią dyscypliną, którzy uczęszczają na te zajęcia; –I a ogólnodostępny i przypisać uczniów bez dyscypliny. Tak sama sytuacja w oddziałach sportowych z dodatkową specyfika „mistrzostwa sportowego”