Oddziały

Czy łączenie oddziału integracyjnego i podstawowego jest możliwe?

Przepisy prawa oświatowego nie wskazują możliwości łączenia oddziałów integracyjnych i ogólnodostępnych. Zgodnie z przepisami prawa sposób organizacji kształcenia w tych oddziałach jest r...

Szkoła Branżowa I Stopnia działa w MOS, cykl kształcenia trwa 2 lata. podczas zakładania oddziału możliwość wyboru jedynie cyklu trzyletniego. Jak mamy założyć oddział dla Szkoły Branżowej?

Cykl 3 letni będzie się wyświetlał. W szkołach Branżowych przy MOS,MOW i zakładach poprawczych ukończenie tego typu szkoły jest możliwe po kl. II ....

Jak utworzyć oddziały łączone?

Oddziały łączone to oddziały międzyklasowe, w których naukę realizują równolegle uczniowie z różnych klas. Rejestracja oddziału łączonego umożliwia tworzenie oddział...

Program każe wprowadzić w oddziale przedszkolnym “0” i “poniżej 0” język obcy. W oddziałach uczą się dzieci 3-5 letnie, które nie mają obowiązkowego nauczania języka obcego w tej grupie. Co w takiej sytuacji?

W celu utworzenia w ramach SIO zarówno oddziałów "0" jak i poniżej "0" konieczny jest wybór języka obcego, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w spr...

Czy można modyfikować zarejestrowany oddział?

Tak, modyfikacja oddziału jest możliwa z zakładki Oddziały > Widok wszystkich oddziałów > wybieramy interesujący nas oddział i klikając na "ołówek" . Przechodzimy w ten sposób do edy...

Jak zarejestrować klasę wielozawodową?

Należy wejść w zakładkę Oddziały, następnie: Dodaj - i tu w formularzu oddziału wybrać specyfikę podstawową np. ogólnodostępny, oraz specyfikę dodatkową I: wielozawodowy. Następnie prz...

Mam oddział gdzie np.1/2 uczniów uczęszcza na zajęcia sportowe i powinni mieć wpisaną dyscyplinę sportową, a druga połowa nie uczęszcza na te zajęcia?

Dla takich przypadków należy zarejestrować dwa oddziały podstawowe (nie będzie to oddział łączony), np.: -I a sportowy i przypisać uczniów z odpowiednią dyscypliną, któr...

Co oznacza: „Liczba uczniów przypisanych”?

Kolumna wskazuje ilość wszystkich uczniów, którzy byli przypisani do tej klasy w wybranym roku szkolnym. W liczbie tej ujęci są także uczniowie, którzy ukończyli naukę....