Dla jakich oddziałów mogę przypisać ucznia bez wykazywania mu adresu zamieszkania?

Ucznia bez wpisanego adresu zamieszkania można przypisać do: oddziału wczesnego wspomagania rozwoju, IPET, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, międzyszkolnej grupy naucza...

Nie mogę przypisać ucznia do oddziału. Wyświetla się komunikat „Nie można przypisać ucznia do oddziału z powodu braku zarejestrowanego miejsca zamieszkania.”

Od roku 2020/2021 uczeń musi mieć zarejestrowane miejsce zamieszkania aby można go było przypisać do oddziału podstawowego, przygotowawczego lub zajęć rewalidacyjno-wy...

Jaką specyfikę mogą mieć oddziały na poziomie „wychowanie przedszkolne” w szkole podstawowej?

Takie oddziały mogą mieć specyfikę podstawową: „ogólnodostępny”, „integracyjny” lub „specjalny” oraz specyfikę dodatkową: „z językiem nauczania mniejsz...

Nie mogę przypisać ucznia do oddziału dodatkowego „zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze”. Pojawia się komunikat: „Okres przypisania nie może nachodzić na okres pobytu”.

Od roku 2020/2021 w SOSW, MOS, i MOW nie można przypisać ucznia do oddziału „zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze” jeśli ma on wykazany pobyt. Uczeń może mieć wykazan...

Rejestrujemy oddział o specyfice „dwujęzyczny”. Co należy wpisać w pola: „drugi język nauczania” i „języki obce nowożytne”?

W pole „drugi język nauczania” należy wpisać wykładowy język obcy. W pole „języki obce nowożytne” należy wpisać języki obce nauczane w oddziale, różne od j...

Jakie orzeczenie musi posiadać uczeń by można było go przypisać do oddziału dodatkowego IPET?

Od roku 2020/2021 uczeń musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnościami sprzężonymi aby można było przypisać go do IPET. Jedną...

Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Dlaczego nie mogę go przypisać do oddziału dodatkowego zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze?

Od roku 2020/2021 uczeń musi mieć nie tylko wprowadzone orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ale również okres obowiązywania orzeczenia aby móc go...

Nie mogę przypisać ucznia do oddziału o specyfice „specjalny”. Pojawia się komunikat: „Przypisanie ucznia do oddziału o specyfice ‘specjalna’ wymaga posiadania przez ucznia orzeczenia/orzeczeń o typie KS z okresem/okresami obejmującymi okres przypisania.”

Od roku 2020/2021 uczeń musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz jego okres obowiązywania, musi pokrywać cały okres przypisania do oddziału aby...

Czy łączenie oddziału integracyjnego i podstawowego jest możliwe?

Przepisy prawa oświatowego nie wskazują możliwości łączenia oddziałów integracyjnych i ogólnodostępnych. Zgodnie z przepisami prawa sposób organizacji kształcenia w tych oddziałach jest r...