W systemie pojawia się informacja na czerwono: “Obowiązki nie wypełniają całego roku szkolnego 2017/2018 w ramach umowy”. Co oznacza?

Komunikat wyświetlany na czerwono stanowi informację dla użytkownika o braku wypełnienia obowiązków lub ich niezgodności co do rozdzielonych godzin wykazanych w tygodniowym wymiarze zajęć, wz...

Nie można wprowadzić przyszłej daty zakończenia umowy np. 31.08.2019. Kalendarz jest aktywny tylko do dnia bieżącego.

Tak. Jest to poprawne działanie programu. Datę zakończenia umowy należy wprowadzić wtedy kiedy faktycznie ta data nastąpi. W programie nie można wprowadzić dat "przyszłych".  ...

W etykiecie zatrudnienia wyświetla się na czerwono informacja o “Umowa zawiera niespójności”. O czym to świadczy?

Etykieta podświetlona na czerwono, z informacją "Umowa zawiera niespójności" świadczy o braku danych dotyczących zarejestrowanej ostatnio umowy. Brak lub niezgodność danych może dotyczyć:...

Co zrobić, jeśli przy nowo zarejestrowanym nauczycielu pojawia się komunikat „Nauczyciel niezweryfikowany w PESEL” ?

Błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Nale...