Nauczyciele

W etykiecie zatrudnienia wyświetla się na czerwono informacja o “Umowa zawiera niespójności”. O czym to świadczy?

Etykieta podświetlona na czerwono, z informacją "Umowa zawiera niespójności" świadczy o braku danych dotyczących zarejestrowanej ostatnio umowy. Brak lub niezgodność danych może dotyczyć:...

Co zrobić, jeśli przy nowo zarejestrowanym nauczycielu pojawia się komunikat „Nauczyciel niezweryfikowany w PESEL” ?

Błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Nale...