Czy należy wykazać nagrodę jubileuszową?

Tak. Jeżeli nagroda jubileuszowa została wypłacona w 2018, to należy wykazać ją jako element wynagrodzenia w tym roku.  ...

Jakie nieobecności nie powinny być rejestrowane w SIO?

W nieobecnościach nie należy wykazywać urlopów okolicznościowych i opieki nad dzieckiem z art. 188 Kodeksu Pracy lub art. 67e ustawy Karta Nauczyciela – analogicznie jak nie wykazujemy urlopu w...

Nauczyciel miał umowę na czas określony od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 r. i następną od 1 września do końca roku 2018. Jak ująć to w sprawozdaniach?

Jeśli jedna umowa zakończona jest z dniem 31/08/2018 a druga aktywna jest od 01/09/2018 to w tym przypadku sprawozdanie za okres styczeń - sierpień wykazuje si...

Jak zarejestrować tygodniowy wymiar zajęć, który uległ zmianie w trakcie roku szkolnego?

W przypadku osób pełniących obowiązki np. w klasach maturalnych, których liczba godzin danego obowiązku realizowanych w trakcie roku szkolnego jest zmienna (zgodnie z art. 42...

Nauczyciel ma wykazaną nieobecność np. od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Tygodniowy wymiar zajęć jest uzupełniony. Jednak czerwona etykieta wskazuje, że umowa zawiera niespójności.

W takim przypadku w roku 2017/2018 w polu OBOWIĄZEK należy wybrać datę rozpoczęcia: 1 lipca 2018 r. oraz datę zakończenia: 31 sierpnia 2018 r. i wprowadzić typ obowiązku: inne ty...

Co oznacza błąd w modyfikacji zatrudnienia: “Okres pomiędzy datą rozpoczęcia umowy a datą zakończenia umowy nie jest w całości wypełniony przez okresy tygodniowych wymiarów zajęć.”

Komunikat wskazuje na brak uzupełnienia tygodniowego wymiaru zajęć u tej osoby względem przyznanej umowy. Należy to uzupełnić aby móc zakończyć zatrudnienie....

Mam wprowadzony staż ogólny 30 lat a wyskakuje komunikat “Urlop dla poratowania zdrowia dostępny jest dla nauczycieli ze stażem pedagogicznym większym lub równym 7 lat.” Jak to dodać?

Komunikat pojawia się ponieważ nie został uzupełniony staż pedagogiczny w danych dziedzinowych tego nauczyciela. Po wprowadzeniu odpowiedniej w...