Nauczyciele

Jak zarejestrować tygodniowy wymiar zajęć, który uległ zmianie w trakcie roku szkolnego?

W przypadku osób pełniących obowiązki np. w klasach maturalnych, których liczba godzin danego obowiązku realizowanych w trakcie roku szkolnego jest zmienna (zgodnie z art. 42...

Nauczyciel ma wykazaną nieobecność np. od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Tygodniowy wymiar zajęć jest uzupełniony. Jednak czerwona etykieta wskazuje, że umowa zawiera niespójności.

W takim przypadku w roku 2017/2018 w polu OBOWIĄZEK należy wybrać datę rozpoczęcia: 1 lipca 2018 r. oraz datę zakończenia: 31 sierpnia 2018 r. i wprowadzić typ obowiązku: inne ty...

Co oznacza błąd w modyfikacji zatrudnienia: “Okres pomiędzy datą rozpoczęcia umowy a datą zakończenia umowy nie jest w całości wypełniony przez okresy tygodniowych wymiarów zajęć.”

Komunikat wskazuje na brak uzupełnienia tygodniowego wymiaru zajęć u tej osoby względem przyznanej umowy. Należy to uzupełnić aby móc zakończyć zatrudnienie....

Mam wprowadzony staż ogólny 30 lat a wyskakuje komunikat “Urlop dla poratowania zdrowia dostępny jest dla nauczycieli ze stażem pedagogicznym większym lub równym 7 lat.” Jak to dodać?

Komunikat pojawia się ponieważ nie został uzupełniony staż pedagogiczny w danych dziedzinowych tego nauczyciela. Po wprowadzeniu odpowiedniej w...

W systemie pojawia się informacja na czerwono: “Obowiązki nie wypełniają całego roku szkolnego 2017/2018 w ramach umowy”. Co oznacza?

Komunikat wyświetlany na czerwono stanowi informację dla użytkownika o braku wypełnienia obowiązków lub ich niezgodności co do rozdzielonych godzin wykazanych w tygodniowym wymiarze zajęć, wz...

Nie można wprowadzić przyszłej daty zakończenia umowy np. 31.08.2019. Kalendarz jest aktywny tylko do dnia bieżącego.

Tak. Jest to poprawne działanie programu. Datę zakończenia umowy należy wprowadzić wtedy kiedy faktycznie ta data nastąpi. W programie nie można wprowadzić dat "przyszłych".  ...