Jak wpisać obowiązek nauczyciela – język polski z obcokrajowcem lub powracającym z zagranicy oraz zajęcia wyrównawcze z obcokrajowcem lub powracającym z zagranicy?

Obowiązek - język polski z obcokrajowcem lub powracającym z zagranicy - prosimy wykazać jako język polski, w przedmiotach ogólnokształcących; zajęcia wyrównawcze z obcokrajowcem lub powr...

Jak wpisać wymiar etatu, pensum i w kolejność przydział obowiązków nauczycielowi, który z uwagi na swoją niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym zgodnie z przepisami od 1 września 2018 r. ma 16/16?

Nauczyciel powinien mieć wykazane 16 godzin faktycznie realizowanego obowiązku z podaniem nauczanego przedmiotu (w polu pensum: 18) i następnie 2 godziny w następujący sposób: "Typ obowiązku"...

Gdzie trzeba wpisać nauczycielowi – dyrektorowi szkoły studia podyplomowe potwierdzające kwalifikacje do kierowania szkołą

W SIO nie wykazuje się kierunku ukończonych przez nauczyciela studiów podyplomowych. W zakładce "Ukończone formy kształcenia" są do wyboru z listy studia podyplomowe nadające kwalifikacje....