Nauczyciele

Czy wszystkie potrącenia wchodzące w składowe L4 należy odjąć od wynagrodzenia zasadniczego?

Kwoty wynagrodzenia wykazujemy w wysokości faktycznie wypłaconej. W przypadku wypłaty wynagrodzenia za czas choroby pracownika odpowiednie składniki wynagrodzenia za dany okres n...

Czy należy wykazać nagrodę jubileuszową?

Tak. Jeżeli nagroda jubileuszowa została wypłacona w 2018, to należy wykazać ją jako element wynagrodzenia w tym roku.  ...

Czy do kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami należy zaliczać nieperiodyczne składniki wynagrodzenia, np. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne?

W danych zbiorczych w sekcji Finanse należy wykazać wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi (czyli wraz ze składkami emerytalnymi, rentowymi, wypadkowymi, chorobowymi oraz zd...

Jakie nieobecności nie powinny być rejestrowane w SIO?

W nieobecnościach nie należy wykazywać urlopów okolicznościowych i opieki nad dzieckiem z art. 188 Kodeksu Pracy lub art. 67e ustawy Karta Nauczyciela – analogicznie jak nie wykazujemy urlopu w...

Nauczyciel miał umowę na czas określony od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 r. i następną od 1 września do końca roku 2018. Jak ująć to w sprawozdaniach?

Jeśli jedna umowa zakończona jest z dniem 31/08/2018 a druga aktywna jest od 01/09/2018 to w tym przypadku sprawozdanie za okres styczeń - sierpień wykazuje si...

Jak zarejestrować tygodniowy wymiar zajęć, który uległ zmianie w trakcie roku szkolnego?

W przypadku osób pełniących obowiązki np. w klasach maturalnych, których liczba godzin danego obowiązku realizowanych w trakcie roku szkolnego jest zmienna (zgodnie z art. 42...

Nauczyciel ma wykazaną nieobecność np. od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Tygodniowy wymiar zajęć jest uzupełniony. Jednak czerwona etykieta wskazuje, że umowa zawiera niespójności.

W takim przypadku w roku 2017/2018 w polu OBOWIĄZEK należy wybrać datę rozpoczęcia: 1 lipca 2018 r. oraz datę zakończenia: 31 sierpnia 2018 r. i wprowadzić typ obowiązku: inne ty...