Jak wykazać obowiązek nauczyciela oligofrenopedagoga?

Prosimy o wskazanie obowiązku zgodnego z arkuszem organizacyjnym. W zakładce Obowiązek są do wyboru różne typy obowiązków - np. dla nauczycieli nieprzedmiotowców lub pozostałe - prosimy wybr...

Nauczyciel ma dwie umowy. Chcę w każdej umowie zaznaczyć inny stopień awansu, ale nie da się tego zrobić. Jeżeli wpisuje jeden stopień awansu np. dyplomowany, to wyskakuje mi on też przy drugiej umowie.

Nie wprowadza się awansu dla dwóch umów. Awans wykazuje się tylko jeden, ten najwyższy, jaki na tą chwilę dany nauczyciel posiada....

Jak w obowiązkach wpisać nauczycielowi zajęcia wczesnego wspomagania?

Nauczycielowi, który prowadzi zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju należy wykazać w typie obowiązku: "pozostałe", a w polu obowiązek: "wczesne wspomaganie rozwoju dziecka". Ten rodzaj obo...

Czy w SIO należy wykazać wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego?

Od 2019 r. wykazywane jest również wypłacone wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego (ferie zimowe i letnie) to tzw. średnia urlopowa. Ogólne z...

Jak wykazać nauczycielowi doradztwo zawodowe?

Należy wybrać: obowiązki nauczycieli nieprzedmiotowców w szkołach i placówkach oświatowych, a następnie: obowiązki nauczyciela doradcy zawodowego....

Co oznacza data przeniesienia umowy?

W przypadku przeniesienia nauczyciela na inne stanowisko lub do innej szkoły na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela należy wprowadzić datę przeniesienia umowy...