Czy opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 8 wykazywać w nieobecnościach nauczycieli?

Jeżeli nauczyciel sprawuje opiekę nad swoim dzieckiem do lat 8 należy w takim przypadku wybrać przyczynę nieprowadzenia zajęć zgodnie z rozporządzeniem: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NA...

Gdzie w zestawieniu składników wynagrodzeń nauczyciela mam umieścić dochód osiągnięty z tytułu nauczania indywidualnego ucznia?

W zależności od charakteru zajęć, jeżeli nauczanie indywidualne jest realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych to należy wykazać jako wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, a jeżeli jest...

Czy należy wykazywać nauczycielowi godziny realizowane i opłacane w ramach projektów unijnych?

Jeżeli nauczyciel wykonuje prace wynikające z projektu unijnego w ramach dotychczasowej umowy (ale na zasadzie powierzenia/porozumienia), to nie należy wykazywać takiej umowy, obowiązków i wynag...

Jak należy wykazać wynagrodzenie za godziny indywidualne oraz godziny rewalidacyjne?

Zajęcia indywidualnego nauczania oraz zajęcia rewalidacyjne dla nauczyciela mogą być obowiązkowymi godzinami, ustalonymi zgodnie z art. 42 ust. 3, 4a lub 7 ustawy KN lub godzinami ponadwymiarowym...

Jak wykazać w obowiązku zajęcia korekcyjno kompensacyjne?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne proszę wpisać z typem: pozostałe i w obowiązku: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Uwzględnia się specyfikę i typu oddziału w którym, faktycznie realizowane...

Jak wykazać “indywidualny tok nauki” w obowiązkach nauczyciela?

Nauczycielowi należy wybrać typ obowiązku (np. przedmioty ogólnokształcące), a jako obowiązek faktyczne przedmioty, które nauczyciel realizuje z uczniem w ramach indywidualnego toku nauki....

Jak wykazać obowiązek nauczyciela oligofrenopedagoga?

Prosimy o wskazanie obowiązku zgodnego z arkuszem organizacyjnym. W zakładce Obowiązek są do wyboru różne typy obowiązków - np. dla nauczycieli nieprzedmiotowców lub pozostałe - prosimy wybr...

Nauczyciel ma dwie umowy. Chcę w każdej umowie zaznaczyć inny stopień awansu, ale nie da się tego zrobić. Jeżeli wpisuje jeden stopień awansu np. dyplomowany, to wyskakuje mi on też przy drugiej umowie.

Nie wprowadza się awansu dla dwóch umów. Awans wykazuje się tylko jeden, ten najwyższy, jaki na tą chwilę dany nauczyciel posiada....