Nauczyciele

Do czego służy przycisk IMPORTUJ ?

Jest to funkcja umożliwiająca szybkie wpisywanie i wczytywanie danych identyfikacyjnych nauczycieli z pliku CSV....

Co zrobić, jeśli przy nowo zarejestrowanym nauczycielu pojawia się komunikat „Nauczyciel niezweryfikowany w PESEL” ?

Błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Nale...