W jaki sposób zarejestrować imię/nazwisko w języku ukraińskim?

Proszę wprowadzić imię / nazwisko w języku ukraińskim stosując sposób transliteracji określony w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza...

Czy opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 8 wykazywać w nieobecnościach nauczycieli?

Jeżeli nauczyciel sprawuje opiekę nad swoim dzieckiem do lat 8 należy w takim przypadku wybrać przyczynę nieprowadzenia zajęć zgodnie z rozporządzeniem: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NA...

Gdzie w zestawieniu składników wynagrodzeń nauczyciela mam umieścić dochód osiągnięty z tytułu nauczania indywidualnego ucznia?

W zależności od charakteru zajęć, jeżeli nauczanie indywidualne jest realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych to należy wykazać jako wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, a jeżeli jest...

Czy należy wykazywać nauczycielowi godziny realizowane i opłacane w ramach projektów unijnych?

Jeżeli nauczyciel wykonuje prace wynikające z projektu unijnego w ramach dotychczasowej umowy (ale na zasadzie powierzenia/porozumienia), to nie należy wykazywać takiej umowy, obowiązków i wynag...

Jak należy wykazać wynagrodzenie za godziny indywidualne oraz godziny rewalidacyjne?

Zajęcia indywidualnego nauczania oraz zajęcia rewalidacyjne dla nauczyciela mogą być obowiązkowymi godzinami, ustalonymi zgodnie z art. 42 ust. 3, 4a lub 7 ustawy KN lub godzinami ponadwymiarowym...

Jak wykazać w obowiązku zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne proszę wpisać z typem: pozostałe i w obowiązku: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Uwzględnia się specyfikę i typu oddziału w którym, faktycznie realizowane...

Jak wykazać “indywidualny tok nauki” w obowiązkach nauczyciela?

Nauczycielowi należy wybrać typ obowiązku (np. przedmioty ogólnokształcące), a jako obowiązek faktyczne przedmioty, które nauczyciel realizuje z uczniem w ramach indywidualnego toku nauki....