Nauczyciele

Nauczyciel miał umowę na czas określony od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 r. i następną od 1 września do końca roku 2018. Jak ująć to w sprawozdaniach?

Jeśli jedna umowa zakończona jest z dniem 31/08/2018 a druga aktywna jest od 01/09/2018 to w tym przypadku sprawozdanie za okres styczeń - sierpień wykazuje si...

Jak zarejestrować tygodniowy wymiar zajęć, który uległ zmianie w trakcie roku szkolnego?

W przypadku osób pełniących obowiązki np. w klasach maturalnych, których liczba godzin danego obowiązku realizowanych w trakcie roku szkolnego jest zmienna (zgodnie z art. 42...

Nauczyciel ma wykazaną nieobecność np. od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Tygodniowy wymiar zajęć jest uzupełniony. Jednak czerwona etykieta wskazuje, że umowa zawiera niespójności.

W takim przypadku w roku 2017/2018 w polu OBOWIĄZEK należy wybrać datę rozpoczęcia: 1 lipca 2018 r. oraz datę zakończenia: 31 sierpnia 2018 r. i wprowadzić typ obowiązku: inne ty...

Co oznacza błąd w modyfikacji zatrudnienia: “Okres pomiędzy datą rozpoczęcia umowy a datą zakończenia umowy nie jest w całości wypełniony przez okresy tygodniowych wymiarów zajęć.”

Komunikat wskazuje na brak uzupełnienia tygodniowego wymiaru zajęć u tej osoby względem przyznanej umowy. Należy to uzupełnić aby móc zakończyć zatrudnienie....

Nauczycielka została przeniesiona do naszej szkoły od 01.09.2017 r. Akt mianowania uzyskała od 19.04.1996 r. Nie da się wpisać takiej daty jako początku obowiązywania umowy. Te lata są nieaktywne. Działają dopiero od 1999 r.kiedy szkoła powstała. Co w takiej sytuacji?

Należy podać datę dzienną rozpoczęcia obowiązywania danej umowy. W przypadku przeniesienia nauczyciela do innej szkoły za datę początku obowiązywania umowy należy uznać datę rozpocz...

Mam wprowadzony staż ogólny 30 lat a wyskakuje komunikat “Urlop dla poratowania zdrowia dostępny jest dla nauczycieli ze stażem pedagogicznym większym lub równym 7 lat.” Jak to dodać?

Komunikat pojawia się ponieważ nie został uzupełniony staż pedagogiczny w danych dziedzinowych tego nauczyciela. Po wprowadzeniu odpowiedniej w...