Nauczyciele

Jak wykazać w obowiązkach nauczyciela gimnastykę korekcyjną?

Gimnastykę korekcyjną należy wykazać, jako "zajęcia sprawnościowo-zdrowotne". Obowiązek ten znajduje się w typie obowiązków "Przedmioty ogólno...

Czy do wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych należy dodać nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ekwiwalent za urlop i wykazać w sekcji Finanse?

W kosztach wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych należy uwzględnić wszystkie wymienione składniki: nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ekwiwalent za urlop....

Czy i gdzie w wynagrodzeniu nauczyciela należy wpisać średnią urlopową, np. z zastępstw, nadgodzin?

Za rok 2018 należy nie wykazywać tego składnika, ponieważ nie jest on wpisany w rozporządzeniu ani w aplikacji SIO.  Od września 2019 będziemy zbierać dodatkowy składnik wynagrodzenia, tzw....

Jakie dane należy wpisać w zakładce Wynagrodzenia w Sprawozdaniu za rok 2019 w Dodatkowym wynagrodzeniu rocznym?

W przypadku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego w 2019 r. za 2018 r. należy wykazywać je w wynagrodzeniach za 2019 r. Wypłacone w 2018 r. za 2017 r. należy wykazywać w wynagrodzeni...

Jak wykazać wynagrodzenie zasadnicze w przypadku nieobecności nauczyciela w związku z chorobą /zwolnieniem lekarskim?

W SIO nie wykazuje się świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kwoty wynagrodzenia np. wynagrodzenie zasadnicze wykazujemy w wysokości faktycznie wypłaconej

Czy wszystkie potrącenia wchodzące w składowe L4 należy odjąć od wynagrodzenia zasadniczego?

Kwoty wynagrodzenia wykazujemy w wysokości faktycznie wypłaconej. W przypadku wypłaty wynagrodzenia za czas choroby pracownika odpowiednie składniki wynagrodzenia za dany okres n...

Czy należy wykazać nagrodę jubileuszową?

Tak. Jeżeli nagroda jubileuszowa została wypłacona w 2018, to należy wykazać ją jako element wynagrodzenia w tym roku.  ...