Logowanie/Zmiana hasła

Nie mogę zresetować hasła. Pojawia się komunikat: “Błędne dane lub minął termin upoważnienia”. Upoważnienie mam ważne-co w takiej sytuacji?

Przy tego typu komunikacie należy sprawdzić czy wprowadzone dane do formularza "Nie pamiętam hasła" są identyczne jak te wskazywane pierwotnie podczas składania tego upo...

Mój login składa się z dużych liter i cyfr. Czy mimo to, muszę przechodzić procedurę przejścia na jeden login?

W przypadku, gdy użytkownik posiada tylko jeden login składający się wyłącznie z wielkich liter i cyfr (np. JANKOW1) login i hasło...

Czy jedna osoba może posiadać kilka loginów na różne placówki?

Zgodnie z komunikatem na stronie głównej dotyczącej procedury przejścia na jeden login zmienia się polityka logowa...

Nie mam możliwości zalogowania się do systemu SIO. Pojawia się komunikat –„Wystąpił błąd podczas pobierania konfiguracji aplikacji”.

Należy w przeglądarce Google Chrome wyczyścić historię przeglądania i pliki cookies ( okres do wyczyszczenia "wszystko") następnie >wyłączyć przeglądarkę> uruchom...