Logowanie/Zmiana hasła

Podczas próby logowania pojawił się błąd: “Błąd podczas logowania: podano nieprawidłowy login lub hasło. Do zablokowania użytkownika pozostały 4 próby logowania.”

Powyższy komunikat oznacza, że podczas logowania podaliście Państwo błędne dane. Po 4 nieudanych próbach logowania pojawia się informacja: Użytkownik został zablokowany, blokada zostanie zdj...

Co zrobić w przypadku gdy pojawi się komunikat “Dane niepoprawne lub upłynęła data upoważnienia. “?

Należy sprawdzić poprawność wpisanych danych w formularzu resetu hasła. Dane muszą być zgodne z tymi, które zostały wprowadzone podczas składania wniosku o upoważnienie....

W jaki sposób należy dokonać resetu hasła?

Przy oknie do logowania na stronie SIO należy kliknąć opcję: "nie pamiętasz hasła?". Należy wypełnić wszystkie okna formularza. Dane muszą zgadzać się...

Czemu nie mogę zalogować się na szkołę podstawową, która weszła w skład zespołu szkół?

Jeżeli szkoła weszła do zespołu szkół to należy złożyć nowy wniosek o upoważnienie na zespół szkół i logować się loginem i hasłem wydanym dla zespołu. W momencie włączenia szko...