Dane zbiorcze

Czy wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi to np: nagroda dyrektora, trzynastka itd?

W danych zbiorczych w sekcji Finanse należy wykazać wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi (czyli ze składkami emerytalnymi, rentowymi, wypadkowymi, chorobowymi, zdrowotnymi...

Czy do wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych należy dodać nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ekwiwalent za urlop i wykazać w sekcji Finanse?

W kosztach wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych należy uwzględnić wszystkie wymienione składniki: nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ekwiwalent za urlop....

Wypełniając dane dotyczące I kwartału w rubryce “łączna wysokość wynagrodzeń” wpisujemy sumę wszystkich wynagrodzeń z okresu styczeń-marzec? Czy tylko za marzec?

Dane te, np. liczba pracowników, powinny odzwierciedlać stan na koniec kwartału, a nie średnią za dany kwartał. Konsekwentnie „łączna wysokość wynagrodzeń” powinna dotyczyć wynagrodze...

Czy wpisując wiek komputera mam wpisywać datę produkcji czy zakupu?

Komputery należy przyporządkować do odpowiedniej grupy biorąc pod uwagę ich rok produkcji. Nieistotna jest data nabycia komputera lub data przekazania komputera do placówki. Należy uwzględnia...

Proszę o informację, czy w zakładce finanse powinny zostać uwzględnione osoby, które prowadzą księgowość szkół w tym wypłaty wynagrodzeń zatrudnione w Urzędzie Miejskim? Nadmieniam, że w Urzędzie nie ma referatu oświaty.

Jeżeli w Urzędzie nie ma Wydziału Oświaty, proszę wykazać wymienione przez Państwa osoby, które zajmują się zarządzaniem i administrowaniem oświatą....