FAQ

Co zrobić jak nie widać panelu bocznego?

Przy zminimalizowanym oknie aplikacji panel boczny uruchamia się poprzez kliknięcie, w

Przy zminimalizowanym oknie aplikacji panel boczny uruchamia się poprzez kliknięcie, w

który znajduje się w lewym górnym rogu.

Co w przypadku, kiedy został usunięty ostatni e-mail z linkiem do pobrania “Danych dostępowych” ?

Usunięcie ostatniego maila z linkiem do pobrania tzw. loginu czyli "Danych dostępowych" przerywa proces prawidłowego zakończenia nadawania upoważnienia. W takiej sytuacji użytkownik powinien...

Co w przypadku, kiedy nie dotarł ostatni e-mail z linkiem do pobrania “Danych dostępowych” ?

W takiej sytuacji należy sprawdzić wszystkie podfoldery danej poczty mailowej np: Powiadomienia/ Społeczności/ Oferty/ Spam/ Czarna lista/ Kosz itp. Dodatkowo przefiltrować zawartość skrzynk...

Do czego służy przycisk IMPORTUJ ?

Jest to funkcja umożliwiająca szybkie wpisywanie i wczytywanie danych identyfikacyjnych nauczycieli z pliku CSV....

Co zrobić, jeśli przy nowo zarejestrowanym nauczycielu pojawia się komunikat „Nauczyciel niezweryfikowany w PESEL” ?

Błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Nale...

Dlaczego po włączeniu gimnazjum do innej placówki nie widzę na liście wszystkich uczniów?

W przypadku włączenia lub przekształcenia gimnazjum dane uczniów gimnazjum nie zostaną automatycznie przeniesione (zmigrowane) przez system. Uczniów tych należy wprowadzić ponownie....

Do czego służy przycisk IMPORTUJ ?

Jest to funkcja umożliwiająca szybkie wpisywanie i wczytywanie danych identyfikacyjnych uczniów z pliku CSV....

Co zrobić, jeśli przy nowo zarejestrowanym uczniu pojawia się komunikat „Uczeń niezweryfikowany w PESEL” ?

Błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Nale...

Czy w poradni należy rejestrować wszystkich uczniów?

W poradni dane identyfikacyjne ucznia należy zarejestrować tylko w przypadku uczniów, którym poradnia organizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju lub zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze....