FAQ

Jak zarejestrować tygodniowy wymiar zajęć, który uległ zmianie w trakcie roku szkolnego?

W przypadku osób pełniących obowiązki np. w klasach maturalnych, których liczba godzin danego obowiązku realizowanych w trakcie roku szkolnego jest zmienna (zgodnie z art. 42...

Dziecko uczęszczało przez rok do oddziału zero. W kolejnym roku szkolnym rodzic przepisał dziecko i teraz jest w oddziale poniżej zero. System wskazuje błąd: “Istnieje wcześniejsze przypisanie ucznia do oddziału na wyższym poziomie”.

Rejestracja poziomu oddziału przedszkolnego uzależniona jest od realizowanego etapu edukacji, który dzieci realizują w tym oddziale. Zazwyczaj dzieci 6-letnie realizują etap edukacji „0” –...

Kiedy mogę dodać naukę ucznia?

Nauka ucznia jest wymagana przy przypisaniach do oddziałów podstawowych i RW (Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze).  Przypisując ucznia tylko do WWR (Wczesne wspomaganie rozwoju), Grupa nauczania...

Dlaczego z poziomu samodzielnej placówki SOW są do wykazania tylko opinie o potrzebie wczesnego wspomagania?

Zgodnie z art. 16 ustawy o SIO – specjalny ośrodek wychowawczy wykazuje podstawę pobytu w ośrodku, którą może być orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zaję...

Nauczyciel ma wykazaną nieobecność np. od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Tygodniowy wymiar zajęć jest uzupełniony. Jednak czerwona etykieta wskazuje, że umowa zawiera niespójności.

W takim przypadku w roku 2017/2018 w polu OBOWIĄZEK należy wybrać datę rozpoczęcia: 1 lipca 2018 r. oraz datę zakończenia: 31 sierpnia 2018 r. i wprowadzić typ obowiązku: inne ty...

Kto rozpatruje mój wniosek ?

  • Wnioski pracowników szkoły rozpatruje dyrektor placówki.
  • Wnioski dyrektorów rozpatruje odpowiedni dla szkoły organ rejestrujący (Urząd Miasta/Gminy/Ministerstwo).
  • ...