FAQ

Co oznacza komunikat: “Należy zakończyć przypisanie do oddziału podstawowego we wcześniejszym roku szkolnym”?

Komunikat informuje, że w poprzednim roku szkolnym nie zakończono danemu uczniowi przypisania do ubiegłorocznej klasy, co uniemożliwia dodanie go do klasy w aktualnym roku szkolnym. Należy w p...

Co oznacza komunikat: “Data zakończenia okresu nauki jest wcześniejsza od daty zakończenia ostatniego przypisania do oddziału w tym okresie nauki”?

Komunikat wskazuje, że w zakładce NAUKA UCZNIA - została tej osobie wprowadzona już data zakończenia uczęszczania w wybranym roku szkolnym, w którym chcą Państwo zakończyć przypisanie do od...

W przedszkolu mam dziecko, które spełnia “obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego”. Jak zaznaczyć mu tą informację?

Aby zarejestrować spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dziecko musi być przypisane do oddziału podstawowego na poziomie „0”. A następnie w danych dziedzinowych...

Kiedy zaznaczać opcję: “Korzystanie z internatu” w danych dziedzinowych ucznia?

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe – dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych,...

Komu zaznaczać “Nauczanie indywidualne” w danych dziedzinowych ucznia?

Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe – indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęsz...

Komu zaznaczać “Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą” w danych dziedzinowych ucznia?

Opcję tą należy wypełnić, jeżeli uczeń spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zgody dyrektora szkoły (wydanej w formie decyzji administracyjnej

Uczeń w klasie 3 otrzymał świadectwo i promocję do klasy wyższej- 4. W trakcie roku okazało się, że nie daje rady i został przeniesiony w trakcie roku do klasy niższej – 3. W jaki sposób go zapisać? Ponieważ jak próbuję zapisać stan faktyczny to wyskakuje błąd – że chce go zapisać do niższego poziomu?

W tego typu przypadkach należy skontaktować się bezpośrednio z Sekretariatem Departamentu Kształcenia Ogólnego, nr tel. 22 34 74 141 (z prośbą o połączenie z Wydziałem Efektów Kształceni...

Kiedy zaznaczyć opcję “przedłużony okres nauki”? Czy w roku szkolnym, w którym nastąpiło przedłużenie, czy też w następnym, w którym de facto jest ono konsumowane?

Opcję "przedłużony okres nauki" zaznaczamy w roku szkolnym, w którym nastąpiło przedłużenie pojawia się wtedy status „nie podlega klasyfikacji rocznej”, co umożliwia przypisanie do oddzi...