Brak możliwości wprowadzenia danych w paragrafie, w którym plan wynosi zero a wykonanie np. 1000,00. Np. paragraf 412 plan – 0 ; wykonanie 675,00. Program nie pozwala wpisać, pojawia się komunikat, że „wykonanie nie może być większe niż zerowy plan”. Co zrobić w takiej sytuacji?

Zgodnie z prawem nie można realizować wydatków, które nie są ujęte w planie finansowym.  Wydatki szkoła realizuje zgodnie ze swoim planem finansowym, którego nie może przekroczyć. Jeśli w trakcie trwania roku budżetowego zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian np. dodanie nowego par. lub przesunięć w planie finansowym, to trzeba zmienić plan finansowym, ale to można zrobić w uzgodnieniu z organem prowadzącym.