Błędnie przypisałam ucznia do oddziału zamiast do IV A do IV B. Jak poprawnie usunąć żeby nie utracić danych ucznia?

Proszę w zakładce “PRZYPISANIA” – kliknąć w trzy kropki – Usuń.
Następnie kliknąć w Dodaj przypisanie i uzupełnić dane, a następnie Zapisać.