Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła Nauczyciele Zatrudnienie – usunięcie

Usunięcia danych dotyczących zatrudnienia nauczyciela można wykonać na dwa sposoby.

1. Aby usunąć dane dotyczące zatrudnienia nauczyciela należy kliknąć w moduł Nauczyciele a następnie z Listy nauczycieli wybrać osobę, której dane mają zostać usunięte a w oknie głównym wybrać zakładkę Zatrudnienie.

okno z widokiem na szczegóły zatrudnienia nauczyciela któremu ma zostać usunięta umowa

W celu usunięcia umowy należy kliknąć w przycisk menu trzy kropki , a następnie należy wybrać opcję Usuń.

okno z widokiem na zaznaczoną umowę która ma zostać usunięta

Po wyborze opcji Usuń pojawi się okno.

okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia umowy

Aby usunąć dane zatrudnienie należy oznaczyć checkbox potwierdzam . Następnie należy kliknąć w przycisk usuń .

okno z widokiem na komunikat potwierdzający usunięcie wybranej umowy

Pojawi się komunikat: operacja zakończona pomyślnie

2. Inną metodą usunięcia zatrudnienia jest skorzystanie z panelu bocznego a następnie moduł Nauczyciele – zakładka Lista umów.

okno z widokiem na panel boczny po wybraniu modułu nauczyciele i zakładki lista umów

Na liście nauczycieli należy kliknąć w wybraną umowę.

okno z widokiem na szczegóły wybranego zatrudnienia nauczyciela z listy umów

W kolejnym kroku należy w prawym górnym rogu okna kliknąć w przycisk  kosz .

Po czym pojawi się okno informujące o próbie usunięcia umowy danego nauczyciela.

okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia wybranej umowy nauczyciela

Aby usunąć umowę należy oznaczyć checkbox potwierdzam . A następnie kliknąć w przycisk usuń .

Po zatwierdzeniu usunięcia pojawi się komunikat: operacja zakończona pomyślnie .