Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Moduł: NAUCZYCIELE

Zatrudnienie – usunięcie

Usunięcia danych dotyczących zatrudnienia nauczyciela można wykonać na dwa sposoby.

1. Aby usunąć dane dotyczące zatrudnienia nauczyciela należy kliknąć w moduł Nauczyciele a następnie z Listy nauczycieli wybrać osobę, której dane mają zostać usunięte a w oknie głównym wybrać zakładkę Zatrudnienie.

W celu usunięcia umowy należy kliknąć w przycisk menu , a następnie należy wybrać opcję Usuń.

Po wyborze opcji Usuń pojawi się okno.

Aby usunąć dane zatrudnienie należy oznaczyć checkbox . Następnie należy kliknąć w przycisk .

Pojawi się komunikat:

2. Inną metodą usunięcia zatrudnienia jest skorzystanie z panelu bocznego a następnie moduł Nauczyciele – zakładka Lista umów.

Na liście nauczycieli należy kliknąć w wybraną umowę.

W kolejnym kroku należy w prawym górnym rogu okna kliknąć w przycisk kosz .

Po czym pojawi się okno informujące o próbie usunięcia umowy danego nauczyciela.

Aby usunąć umowę należy oznaczyć checkbox . A następnie kliknąć w przycisk .

Po zatwierdzeniu usunięcia pojawi się komunikat: .