Usunięcie

Moduł: NAUCZYCIELE

Zatrudnienie – usunięcie

Usunięcia zatrudnienia nauczyciela można wykonać na dwa sposoby.

1. Aby usunąć Zatrudnienie nauczycielowi w module Nauczyciele należy z listy wybrać osobę, której dodajemy umowę. Następnie należy wybrać zakładkę Zatrudnienie.

W celu usunięcia umowy należy kliknąć w przycisk , gdzie z listy należy wybrać opcję Usuń.

Po wyborze opcji Usuń pojawi się okno.

Aby usunąć umowę należy oznaczyć checkbox . Następnie należy kliknąć w przycisk .

Pojawi się komunikat:

2. Aby usunąć Zatrudnienie drugim sposobem należy z panelu bocznego wybrać moduł Nauczyciele – zakładka Umowy.

Należy na liście kliknąć w wybraną umowę.

W kolejnym kroku należy w prawym górnym rogu okna kliknąć w przycisk .

Następnie w prawym górnym rogu należy kliknąć w . Pojawi się nowe okno.

Aby usunąć umowę należy oznaczyć checkbox . A następnie należy kliknąć w przycisk .

Pojawi się komunikat: .