Nauczyciel został zatrudniony w połowie grudnia 2018r. Wynagrodzenie otrzymał dopiero w styczniu razem z wynagrodzeniem za styczeń 2019r. Czy kwotę należną za grudzień, a wypłaconą w styczniu należy ująć w SIO w 2018 czy 2019r?

Kwotę za grudzień należy wykazać w sprawozdaniu za 2018r.