Data ostatniej aktualizacji: 26.09.2019

Dane zbiorcze – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – usunięcie

W pierwszym kroku należy w prawym górnym rogu okna wybrać dane jakie ulegną usunięciu poprzez wybór roku szkolnego.

Następnie by rozpocząć usunięcie należy kliknąć w przycisk menu i z listy wybrać przycisk usuń .

okno dane zbiorcze inne zakładka pomoc psychologiczno-pedagogiczna z zaznaczoną możliwością usunięcia wybranych danych

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie ikony przycisk usuń .

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać przycisk anuluj .

okno do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat komunikat operacja zakończona pomyślnie .

Wpis zniknie z listy:

okno zakładka pomoc psychologiczno-pedagogiczna po usunięciu wybranych danych