Grupowe zakończenie okresu odbywania praktycznej nauki zawodu

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła – Uczniowie – Grupowe zakończenie okresu odbywania praktycznej nauki zawodu

Aby dokonać grupowego zakończenia okresu odbywania praktycznej nauki zawodu należy wejść w moduł , w filtrach dostępnych na liście uczniów należy wybrać oddział, do którego uczęszczają uczniowie, którym chcemy zakończyć okres odbywania praktycznej nauki zawodu oraz zaznaczyć, aby na liście uczniów wyświetliły się jedynie niezakończone przypisania uczniów do tego oddziału i kliknąć na dole strony.

Następnie na liście należy zaznaczyć uczniów, którym chcemy zakończyć okres odbywania praktycznej nauki zawodu. Można wybrać wszystkich uczniów na stronie zaznaczając checkbox na górze okna

, albo tylko niektórych zaznaczając checkbox’y przy ich nazwiskach

C:\Users\malgorzata.brzezinsk\Desktop\Zrzuty\Przechwytywanie2.JPG . Jeśli lista uczniów ma więcej niż 1 stronę (strony widoczne są w prawym dolnym rogu) , można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i dodane do grupowego zamknięcia okresu.

W kolejnym kroku należy na górze po prawej stronie wybrać znaczek menu , a potem wybrać C:\Users\malgorzata.brzezinsk\Desktop\Zrzuty\Przechwytywanie3.JPG .

Pojawi się formularz, w którym należy wpisać datę zakończenia okresu oraz formę odbywania praktycznej nauki zawodu – praktyki zawodowe bądź zajęcia praktyczne.

Po wybraniu formy odbywania praktycznej nauki zawodu, której okres ma zostać zamknięty można zakończyć uczniom miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu.

Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć .

Jeśli dane zostaną poprawnie wysłane, poszczególni uczniowie będą zaznaczani na zielony kolor. Uczniowie, którzy nie zostali poprawie przypisani do oddziału podstawowego zostaną oznaczeni na czerwony kolor.

Po wysłaniu danych, należy zamknąć okno znakiem „x” w prawym górnym rogu okna.