Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2019

DANE ZBIORCZE

Przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/Minister – modyfikacja

Z panelu bocznego należy wybrać moduł Dane zbiorcze Finanse, a następnie na górze strony kliknąć w Przeciętne wynagrodzenie.

okno dane zbiorcze finanse zakładka przeciętne wynagrodzenie

W prawym górnym rogu wybieramy rok kalendarzowy, w którym będą modyfikowane dane.

okno finanse zakładka przeciętne wynagrodzenie z możliwością wyboru roku

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych należy przy wybranym wpisie wejść w menu  przycisk menu i wybrać opcję  przycisk modyfikuj .

okno finanse zakładka przeciętne wynagrodzenie z zaznaczoną możliwością modyfikacji

Modyfikacji podlega pole: Kwota przeciętnego wynagrodzenia na 1 etat. formularz modyfikuj przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/Minister

Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk  ZAPISZ znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Zmiana danych zostanie potwierdzona komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie.

Zmodyfikowany wpis zmieni swój zapis:

okno finanse zakładka przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/Minister po modyfikacji danych