Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2019

DANE ZBIORCZE

Przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/Minister – modyfikacja

Z panelu bocznego należy wybrać moduł Dane zbiorcze Finanse, a następnie na górze strony kliknąć w Przeciętne wynagrodzenie.

W prawym górnym rogu wybieramy rok kalendarzowy, w którym będą modyfikowane dane.

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych należy przy wybranym wpisie wejść w menu  i wybrać opcję  .

Modyfikacji podlega pole: Kwota przeciętnego wynagrodzenia na 1 etat.

Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-147.png   znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Zmiana danych zostanie potwierdzona komunikatem: https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-148.png .

Zmodyfikowany wpis zmieni swój zapis: