Data ostatniej aktualizacji: 06.05.2019

Wynagrodzenia na stanowiskach pedagogicznych – usunięcie

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych dotyczących Wynagrodzenia na stanowiskach pedagogicznych, należy w pierwszej kolejności sprawdzić czy usuwane dane dotyczą właściwego roku kalendarzowego a następnie kliknąć w przycisk menu przy odpowiednim sprawozdaniu, które ma zostać usunięte, wybierając opcję przycisk usuń .

okno z widokiem na wynagrodzenia w danych zbiorczych z oznaczoną z prawej strony funkcją usuń

Po kliknięciu przycisku przycisk usuń pojawi się komunikat, potwierdzający chęć usunięcia danych. Usunięcie danych należy zatwierdzić klikając przycisk usuń .

okno do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Usunięcie danych zakończy się komunikatem widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie i powrotem do okna, umożliwiającego ponowne wypełnienie danych.

okno wynagrodzenia na stanowiskach pedagogicznych po usunięciu danych