Data ostatniej aktualizacji: 06.05.2019

Dane zbiorcze

Finanse – Wynagrodzenia

Wynagrodzenia na stanowiskach pedagogicznych – usunięcie

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych dotyczących Wynagrodzenia na stanowiskach pedagogicznych, należy w pierwszej kolejności sprawdzić czy usuwane dane dotyczą właściwego roku kalendarzowego a następnie kliknąć w przy odpowiednim sprawozdaniu, które ma zostać usunięte, wybierając opcję .

Po kliknięciu przycisku pojawi się komunikat, potwierdzający chęć usunięcia danych. Usunięcie danych należy zatwierdzić klikając przycisk .

Usunięcie danych zakończy się komunikatem i powrotem do okna, umożliwiającego ponowne wypełnienie danych.