Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

PORADNIE – DANE ZBIORCZE

Inne opinie – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych należy przy wybranym wpisie wejść w menu przycisk menu i wybrać opcję MODYFIKUJ. okno inne opinie z zaznaczonym przyciskiem modyfikuj

Modyfikacji podlegają pola:

  • Rodzaj opinii
  • Grupa wiekowa
  • Typ szkoły
  • Klasa
  • Liczba

Poprawne zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: Operacja zakończona pomyślnie.

okno po wprowadzeniu danych inne opinie