Ukończone formy doskonalenia zawodowego

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

SZKOŁA – NAUCZYCIEL – Dane dziedzinowe

Ukończone formy doskonalenia zawodowego – Rejestracja/modyfikacja/usunięcie

Po wyborze nauczyciela z modułu , a następnie zakładki dane dziedzinoweUkończone formy doskonalenia zawodowego należy kliknąć  . System wyświetli formularz, który pozwoli wprowadzić informacje odnośnie ukończonych form doskonalenia zawodowego nauczyciela.

Po kliknięciu należy uzupełnić pole Rok szkolny wskazując rok szkolny, w którym została ukończona dana forma doskonalenia, a następnie z podanych opcji wybrać formę doskonalenia zawodowego:

Aby zatwierdzić wprowadzone dane należy użyć przycisku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-58.png  znajdującego się w prawym dolnym rogu okna.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat:  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-60.png .

Wprowadzone dane Ukończonych form doskonalenia zawodowego można modyfikować, w tym celu należy użyć opcji MODYFIKUJ, wprowadzić aktualne dane, następnie zapisać zmodyfikowany formularz.

Aby usunąć wprowadzone dane należy skorzystać z opcji USUŃ dospnej po kliknięciu w znak menu przy danej formie doskonalenia zawodowego.

Pojawi się komunikat:

.

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-73.png .

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Ukończonych form doskonalenia zawodowego.