Ukończone formy doskonalenia zawodowego

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła – Dane dziedzinowe nauczyciela Ukończone formy doskonalenia zawodowego – Rejestracja/modyfikacja/usunięcie

Po wyborze nauczyciela z modułu nauczyciele , lista nauczycieli a następnie zakładki dane dziedzinoweUkończone formy doskonalenia zawodowego należy kliknąć  przycisk dodaj . System wyświetli formularz, który pozwoli wprowadzić informacje odnośnie ukończonych form doskonalenia zawodowego nauczyciela.

okno z widokiem na zakładkę która umożliwia wprowadzenie ukończonych form doskonalenia zawodowego

Po kliknięciu dodaj należy uzupełnić pole Rok szkolny wskazując rok szkolny, w którym została ukończona dana forma doskonalenia, a następnie z podanych opcji wybrać formę doskonalenia zawodowego:

okno z widokiem na wybór form doskonalenia zawodowego:

okno z widokiem na wprowadzoną formę doskonalenia

Aby zatwierdzić wprowadzone dane należy użyć przycisku  zapisz  znajdującego się w prawym dolnym rogu okna.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat:  opracja zakończona pomyślnie .

Wprowadzone dane Ukończonych form doskonalenia zawodowego można modyfikować, w tym celu należy użyć opcji MODYFIKUJ, wprowadzić aktualne dane, następnie zapisać zmodyfikowany formularz.

okno z widokiem na możliwość modyfikacji ukończonych form doskonalenia zawodowego

Aby usunąć wprowadzone dane należy skorzystać z opcji USUŃ dospnej po kliknięciu w znak menu przy danej formie doskonalenia zawodowego.

okno z widokiem na możliwość usunięcia ukończonych form doskonalenia zawodowego

Pojawi się komunikat:

okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia formy doskonalenia .

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję  usuń .

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Ukończonych form doskonalenia zawodowego.