Ukończone formy doskonalenia zawodowego

SZKOŁA – NAUCZYCIEL – Dane dziedzinowe

Ukończone formy doskonalenia zawodowego – Rejestracja/ modyfikacja/ usunięcie

Po wybraniu panelu Ukończone formy doskonalenia zawodowego z zakładki Dane Dziedzinowe należy kliknąć  system przeniesie użytkownika do formularza, który pozwoli wprowadzić informacje odnośnie formy doskonalenia zawodowego nauczyciela.

Należy uzupełnić pole Rok szkolny wskazując odpowiedni, następnie z podanych opcji wybrać formę doskonalenia zawodowego:

  • kurs doskonalący w wymiarze co najmniej 100 godzin
  • studia podyplomowe
  • kurs doskonalący w wymiarze do 20 godzin
  • kurs doskonalący w wymiarze 21 – 59 godzin
  • kurs doskonalący w wymiarze 60 – 99 godzin

Instrukcja Merytoryczna – Ukończone Formy Doskonalenia Zawodowego

Zapisać wprowadzone dane za pomocą przycisku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-58.png  znajdującego się w prawym dolnym rogu okna.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat:  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-60.png

Wprowadzone dane Ukończonych form doskonalenia zawodowego można modyfikować, w tym celu należy użyć opcji MODYFIKUJ, wprowadzić aktualne dane, następnie zapisać zmodyfikowany formularz.

Aby usunąć wprowadzone dane należy skorzystać z opcji USUŃ

Pojawi się komunikat:

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-73.png

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Ukończonych form doskonalenia zawodowego.