Wnioski o nadanie upoważnienia

Do kiedy można składać wnioski o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO?

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, szkoły i placówki oświatowe składają wnioski o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO w terminie o...

Kto składa wnioski o udzielenie upoważnienia do dostępu baz danych SIO prowadzonych w szkołach lub placówkach oświatowych?

Wnioski o upoważnienie składają dyrektorzy i pracownicy szkół i placówek oświatowych (upoważnieni wcześniej przez dyrektora), którzy są zobowiązani do przekazywania danych do systemu infor...

Dyrektor szkoły posiada upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO do dnia 30 lipca 2013 roku (koniec okresu zajmowania stanowiska dyrektora). Czy okres ważności upoważnienia dla pracownika może być dłuższy?

Oczywiście, okres upoważnienia pracownika może być dłuższy i nie musi się kończyć z odejściem dyrektora. Jeżeli nowy dyrektor podejmie inną decyzję, to zawsze może cofnąć upoważnienie...

Podczas cofania upoważnienia pojawia się komunikat “brak autoryzacji”.

Jeżeli przy cofnięciu upoważnienia pojawia się komunikat "brak autoryzacji" może to oznaczać, że ta osoba mogła mieć już nieważny login i hasło lub placówka została zlikwidowana....