Szkoła – Uzyskanie następnego stopnia awansu – usunięcie z powodu błędu

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: NAUCZYCIEL

Uzyskanie następnego stopnia awansu – usunięcie z powodu błędu

W przypadku wybrania błędnego nauczyciela i wprowadzenia mu danych o uzyskaniu następnego stopnia awansu należy skorzystać z funkcji usuń z powodu błędu.

Należy kliknąć przycisk usuń z powodu błędu po wybraniu uzyskanie następnego stopnia awansu z listy danych dziedzinowych nauczyciela.

Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.