JST – Przeciętne wynagrodzenie osób na stanowiskach pedagogicznych – usunięcie

Moduł: DANE ZBIORCZE

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

 

Przeciętne wynagrodzenie osób na stanowiskach pedagogicznych – usunięcie

Modyfikację wprowadzonych danych rozpoczynamy od określenia okresu sprawozdawczego oraz roku, którego będzie edytowany, następnie należy kliknąć przycisk modyfikuj.

Następnie należy kliknąć przycisk usuń.

image-size

Należy potwierdzić chęć usunięcia danych.

Po potwierdzeniu chęci usunięcia danych aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.