Szkoła – Dane o działalności DWDZ – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Dane o działalności DWDZ – modyfikacja

Dane o działalności DWDZ

Formularz dotyczący danych o działalności domu wczasów dziecięcych jest dostępny tylko dla Domu Wczasów Dziecięcych lub zespołów, które w swoim składzie zawierają Dom Wczasów Dziecięcych. Po kliknięciu na ikonę pojawi się dodatkowa tabela z dostępnymi podmiotami, które mogą raportować się w tym formularzu:

Modyfikację wprowadzonych danych należy rozpocząć od zaznaczenia roku szkolnego, który ma być zmodyfikowany, a następnie kliknięcia przycisku modyfikuj.

W formularzu można zmienić dane wprowadzone w kolumnach liczba miejsc i liczba turnusów.

Zmiana wprowadzonej w formularzu wartości.

Po uzupełnieniu danych formularz należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.