JST – Przeciętne wynagrodzenie osób na stanowiskach pedagogicznych – modyfikacja

Moduł: DANE ZBIORCZE

dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

 

Przeciętne wynagrodzenie osób na stanowiskach pedagogicznych – modyfikacja

Modyfikację wprowadzonych danych rozpoczynamy od określenia okresu sprawozdawczego oraz roku, którego będzie edytowany, następnie należy kliknąć przycisk modyfikuj.

Następnie należy poprawić wartość w polu tabeli.

image-size

Po zmienieniu danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk Zapisz znajdujący się w prawym dolnym rogu. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.